Mit Lederne

Opsigelse

Ferie i opsigelsesperioden

Hvis du er blevet opsagt, gælder der særlige regler for afholdelse af ferie. Her på siden kan du læse mere om reglerne for, hvordan du afholder ferie i din opsigelsesperiode, samt beregner din feriegodtgørelse.

Ifølge ferieloven kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie i din opsigelsesperiode. Det afhænger dog af længden på din opsigelsesvarsel, hvilket du kan læse mere om her på siden. Er du fritstillet, skal du betragte din fritstilling som et automatisk pålæg om at holde ferie.

Hovedferie i din opsigelsesperiode

Din hovedferie på tre uger skal varsles med tre måneder. Er din opsigelsesvarsel på tre måneder eller kortere, kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at holde ferie hvis:

  • Du selv indvilliger i at afholde ferien

  • Virksomheden tilsvarende forlænger din opsigelsesperiode med det antal feriedage, som du har til gode.

De samme regler gælder, hvis du inden opsigelsen har planlagt ferie. Det betyder, at du kan annullere din hovedferie, hvis din opsigelsesperiode er tre måneder eller kortere.

Du skal være opmærksom på, at du i din kontrakt kan have aftalt noget andet.

Hvis du ikke afholder din hovedferie

Hvis du ikke når at afholde din hovedferie, inden du fratræder dit job, skal din arbejdsgiver indbetale feriepenge enten via et feriekort eller på FerieKonto. Pengene får du udbetalt, når du på et senere tidspunkt afholder ferie.

 

Øvrig ferie i din opsigelsesperiode

I modsætning til hovedferien skal din øvrige ferie varsles af din arbejdsgiver med en måned. De øvrige feriedage kan frit placeres i din opsigelsesperiode, såfremt ferien er varslet med en måned.

Reglerne om ferie i opsigelsesperioden er komplekse, så er du i tvivl, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ledernes jurister.

Nedenfor kan du også læse mere om de specifikke regler for ferie i opsigelsesperioden, hvis du er blevet fritstillet eller får nyt job i din fritstillingsperiode.

Værd at vide om ferie i opsigelsesperioden

Hvis du er fritstillet i opsigelsesperioden

En fritstilling fungerer automatisk som et pålæg fra arbejdsgivers side om, at du skal holde din ferie under opsigelsesperioden i videst mulige omfang. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver altså ikke udtrykkeligt at varsle din ferie til afholdelse. Din opsigelsesperiode skal stadig kunne overholde de tidsmæssige varsler for hovedferie og øvrig ferie på henholdsvis tre og en måned. Du kan læse mere om varslerne ovenfor.

Har du eksempelvis hele hovedferien på tre uger samt øvrig ferie på to uger til gode, vil hele ferien være afholdt, hvis fritstillingsperioden er på mindst tre måneder og 15 arbejdsdage. Hvis du kun har øvrig ferie til gode, skal fritstillingsperioden være på mindst en måned og ti arbejdsdage, før ferien er afholdt.

Hvis du får nyt job i fritstillingsperioden

Hvis du får nyt job i fritstillingsperioden, er der nogle forhold omkring ferie, du skal være opmærksom på, hvis du har ferie med løn til gode hos din tidligere arbejdsgiver.

Din tidligere arbejdsgiver kan kun betragte din ferie for afholdt, hvis du reelt har haft en arbejdsfri periode på det tidspunkt, hvor ferien kan lægges. Den arbejdsfri periode skal som minimum svare til feriens længde. Du kan læse mere om varslerne for ferie ovenfor.

Kravet om arbejdsfri periode gælder dog ikke, hvis din arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne din løn fra en ny arbejdsgiver. Det vil sige, at hvis du i fritstillingsperioden får et nyt job og dermed modtager dobbelt løn i en periode, kan din ferie betragtes som afholdt på baggrund af den dobbelte løn.

Kravet om arbejdsfri periode gælder ligeledes ikke, hvis din arbejdsgiver er insolvent eller ophørt, inden din opsigelsesperiode udløber.

Reglerne er komplekse, så er du i tvivl, eller har du spørgsmål til reglerne, anbefaler vi, at du kontakter os.

Send spørgsmål

Opdateret: 18.10.2019