Begrundelse for opsigelsen

Når du bliver opsagt, har du krav på at få oplyst begrundelsen for din opsigelse. Begrundelsen for din opsigelse kan have stor betydning for din ret til godtgørelse og dagpengeudbetaling.

Sådan hjælper vi dig

Hos Lederne er vi interesserede i at hjælpe dig og bringe dig godt videre i karrieren. Hvis du er blevet opsagt, giver vi dig et juridisk tjek af din opsigelse, så du kan være sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt.

Hvad er begrundelsen for din opsigelse?

Saglig opsigelse

En saglig begrundelse kan for eksempel være forhold i virksomheden som nedskæringer, omstruktureringer og organisationsændringer. Er din opsigelse saglig og begrundet i forhold hos dig, som for eksempel sygdom eller samarbejdsvanskeligheder, kan det få konsekvenser udbetalingen af dine dagpenge, hvis A-kassen vurderer, at du er blevet selvforskyldt ledig.

En opsigelse kan enten være sagligt begrundet i din arbejdsgivers eller i dine forhold. Eksempler på rimelige begrundelser er:

 • Nedskæringer
 • Besparelser
 • Rationaliseringer
 • Organisationsændringer
 • Omstruktureringer
 • Du er ude af stand til at udføre de opgaver, du skal
 • Samarbejdsvanskeligheder, som du er hovedårsag til
 • Sygdom 

Når opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, eksempelvis at der skal ske nedskæringer, men du mener, at den reelle begrundelse er en anden end den afgivne, skal du bevise, at det er tilfældet. Vi råder dig derfor til, at du tidligt i forløbet samler dokumentation, eksempelvis i form af organisationsplan, stillingsopslag og lignende til brug for vurderingen.

 

Usaglig opsigelse

Bliver du opsagt med en begrundelse, der retter kritik mod dig, vil det sædvanligvis forudsætte en advarsel fra din arbejdsgiver inden opsigelsen. Hvis ikke det sker, kan der være tale om en usaglig opsigelse, og du kan være berettiget til godtgørelse.

For at kunne rejse en sag om usaglig opsigelse forudsætter det, at du har været ansat i ét år på opsigelsestidspunktet, i modsat fald er der desværre ingen mulighed for at rejse krav om godtgørelse for en eventuel usaglig opsigelse.

Det er altid en konkret vurdering, om en opsigelse er usaglig, men vores erfaring er, at typiske eksempler herpå er:

 • Samarbejdsproblemer
  En opsigelse begrundet i samarbejdsvanskeligheder, uden der tidligere er givet en advarsel, kan medføre, at din arbejdsgiver må betale godtgørelse for usaglig opsigelse. Det er heller ikke nok for din arbejdsgiver blot at konstatere, at jeres samarbejde ikke er optimalt – det skal også med rimelighed kunne sandsynliggøres, at det er dig, der er hovedårsag til samarbejdsproblemerne.
 • Manglende kvalifikationer/uddannelse
  Opsigelser begrundet i, at du ikke – længere – kan leve op til virksomhedens krav er ikke ualmindelige. Her er det vigtigt, at du har fulgt med inden for dit fagområde, samt generelt har været villig til omskoling. Vores erfaring er, at det ofte viser sig, at virksomheden på grund af travlhed eller omkostninger har afvist ønsker om efteruddannelse. Resultatet kan være, at virksomheden må betale godtgørelse for usaglig opsigelse. Har du været ansat i mange år, vil der være en større forpligtelse for virksomheden til at prøve at efteruddanne/omskole dig, inden du bliver afskediget.
 • Sygdom
  Du kan godt blive sagt op, mens du er syg. Ved kortere sygdomsperioder vil det ikke være sagligt at opsige dig med sygdom som begrundelse. Men hvis din arbejdsgiver kan godtgøre, at virksomheden ikke kan leve med, at du er fraværende på grund af sygdom i længere tid, kan opsigelsen være saglig.
  Hvis du er omfattet af 120-sygedagsreglen i din kontrakt, kan din arbejdsgiver ved mere end 120 sygedage inden for 12 måneder afskedige dig med et forkortet varsel på en måned.

Læs mere om 120-dages-reglen

Godtgørelse ved usaglig afskedigelse
Hvis du får medhold i, at du er blevet afskediget med en usaglig begrundelse, kan du være berettiget til en godtgørelse. Maksimumbeløbene for godtgørelserne er angivet i funktionærloven. Vores erfaring er dog, at de godtgørelser, vi ser i retspraksis, er væsentlig lavere. Vi kan rådgive dig om dine forskellige muligheder for godtgørelse, forlig eller lignende ud fra din specifikke situation, hvis du er blevet usaligt opsagt.

Outplacement for ledere

Med et outplacementforløb i Lederne Kompetencecenter får du personlig karriererådgivning, som kan give dig afklaring på dine kompetencer og karrieremål.