Direktørkontrakt

Som direktør har du som udgangspunkt kun de rettigheder, der er aftalt i din kontrakt. Det betyder, at du ikke er omfattet af de beskyttelseslove, der normalt gælder for lønmodtagere. Vi kan hjælpe dig med at sikre dine vilkår i kontrakten, så du er bedst muligt stillet.

Som direktør skal du sikre dig rettigheder i din individuelle kontrakt

Hvornår er du ansat som direktør?

Det er ikke alene din stillingsbetegnelse, der bestemmer, om du er ansat som direktør eller funktionær. Din beslutningskompetence og referenceforhold har også betydning. Du er sandsynligvis ansat som direktør, hvis du:

  • Har det overordnede ansvar for virksomheden
  • Er anmeldt til Erhvervsstyrelsen
  • Refererer til bestyrelsen

I modsætning til funktionærer er du som direktør ikke beskyttet af de samme love. Derfor skal du sikre dig rettighederne i din individuelle kontakt. Vi anbefaler, at du kontakter os, inden du underskriver din direktørkontrakt, så vi kan hjælpe dig med at sikre dine ansættelsesforhold.

Du kan læse mere om, hvad din kontrakt bør indeholde nedenfor.

Hvad skal din kontrakt indeholde?

Funktionærloven

Ifølge funktionærloven har funktionærer rettigheder som blandt andet opsigelsesvarsler, godtgørelse ved usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse og lønkompensation ved klausuler. Som direktør skal du selv forhandle disse rettigheder ved ansættelsen, for eksempel ved specifikt i kontrakten at aftale, at funktionærloven er gældende.

Ferieloven
Ifølge loven har lønmodtagere ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg samt feriegodtgørelse ved fratrædelse.
Du er som direktør ikke omfattet af ferieloven, og du skal derfor selv forhandle dine rettigheder til ferie ved ansættelsen, for eksempel ved specifikt i kontrakten at aftale, at ferieloven er gældende.

Kan jeg få udbetalt de indefrosne feriemidler, hvis jeg er direktør?
Som administrerende direktør er du ikke omfattet af ferielovens regler – og dermed heller ikke af reglerne om indefrysning af feriemidler i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, i forbindelse med overgangen til ny ferielov.

Da du ikke er omfattet af fondens dækningsområde, skal der derfor hverken indberettes, indbetales eller udbetales til og fra fonden for dit vedkommende. Du kan således ikke modtage den førtidige udbetaling af feriemidler.

Der vil blive foretaget kontrol med, at der ikke sker misbrug eller omgåelse af fonden.

Hvis der allerede er foretaget indberetning til fonden på dine vegne, skal denne indberetning således annulleres – og du må individuelt aftale med din arbejdsgiver, hvordan I håndterer din eventuelle ret til feriemidler optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Dette afhænger af, hvad du har aftalt med din arbejdsgiver omkring ferierettigheder.

Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Direktører er ikke omfattet af loven om Lønmodtagernes Garantifond, som garanterer lønmodtagere løn ved virksomhedens konkurs. Denne risiko skal du derfor selv sørge for at få dækket i din kontrakt.  Det kan derfor være en fordel at få indføjet i kontrakten, at du får sikkerhed for dit tilgodehavende fra anden juridisk enhed i tilfælde af virksomhedens konkurs, for eksempel i form af hæftelse eller sikkerhedsstillelse fra virksomhedens moderselskab eller en bankgaranti.

Konkurslovens privilegerede lønkrav

Direktører er ikke omfattet af Konkurslovens privilegier, som sikrer lønmodtagere økonomisk ved konkurs. Det kan derfor være en fordel at få indføjet i kontrakten, at du får sikkerhed for dit tilgodehavende fra anden juridisk enhed i tilfælde af virksomhedens konkurs, for eksempel i form af hæftelse eller sikkerhedsstillelse fra virksomhedens moderselskab eller en bankgaranti.

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer lønmodtageres rettigheder, hvis deres arbejdsplads bliver overdraget til en anden virksomhed. Som direktør er du ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og må derfor selv sørge for at sikre dig dine rettigheder i din kontrakt.

Barselsloven

Barselsloven giver ret til fravær med dagpenge i forbindelse med graviditet. Retten til løn under orloven skal du forhandle som et vilkår i din kontrakt.

Arbejdsmiljøloven

Direktører er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven, der har til formål at sikre medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det er nemlig dit eget ansvar at sikre dette, når du er direktør.

Send os din kontrakt, inden du skriver under, så vores juridiske konsulenter kan rådgive dig.

Indsend kontrakt

Download skabeloner for direktørkontrakter

En direktørkontrakt er en individuel aftale, og indholdet kan variere meget. Vi har udarbejdet en standarddirektørkontrakt på dansk og engelsk, som du kan søge inspiration i. Du kan også downloade vores kommentarer til standardkontrakten.

Direktørkontrakt på dansk

Direktørkontrakt på engelsk

Ledernes kommentarer til kontrakten

har du spørgsmål?

Har du juridiske spørgsmål angående din direktørkontrakt, eller ønsker du at få gennemgået din kontrakt? Så kan vi hjælpe dig, så du er sikret de bedst mulige vilkår. Ring til os på hverdage mellem kl. 8-17 (fredag 8-16) på 3283 3283 eller skriv til os.

Mød et medlem, der fik hjælp til sin direktørkontrakt

Mød et medlem

Mette Bjerrum Jensen meldte sig ind i Lederne, da hun fik direktørposten på Ringkøbing-Skjern Museum og fik hjælp af Lederne til sin direktørkontrakt. Mød hende i dette video-portræt.

Læs portrættet

Opdateret: 10.11.2022