Din udvikling

Hos Lederne ved vi, at vores succes er afhængig af dine kompetencer. Jo dygtigere du er, jo dygtigere er vi. Derfor har vi fokus på, at du får mulighed for at udvikle både dine personlige og professionelle kompetencer løbende – uanset om du er nyuddannet eller har 20 års erfaring. Det sikrer, at vores medlemmer får den bedst mulige service, og at du får en mere interessant hverdag.

Du kan udvikle dig gennem:

  • Interne kurser i vores Kompetencecenter med temaer som f.eks. kommunikation og samarbejde, projektledelse, bæredygtighed, mindfulness m.m.
  • En bred vifte af e-læringstilbud
  • Uddannelser både internt og eksternt
  • Faglige netværk
  • Workshops

Mød en medarbejder, der har skiftet rolle

I takt med din udvikling kommer også muligheden for, at du kan bevæge dig horisontalt eller vertikalt i vores organisation. Her kan du læse om fire medarbejdere, som alle har skiftet rolle.

Julie Ottesen, HR-konsulent

"Selvfølgelig var der en stejl læringskurve, men også en stor villighed til at klæde mig på med de rette kompetencer og værktøjer."
Julie Ottosen HR konsulent  | Karriere i Lederne
Læs interview

Navn og titel.
Julie Lene Ottosen, HR-konsulent i HR

Hvor længe har du arbejdet i Lederne?
Jeg har arbejdet i Lederne siden marts 2018.

Hvilken intern karriereudvikling har du oplevet?
Jeg har været ansat i Kommunikation, først som studentermedhjælper og siden som barselsvikar, i sammenlagt ca. 2 år. I december 2020 skiftede jeg til Ledernes HR-afdeling.

Hvorfor stiftede du afdeling?
Jeg havde i en længere periode haft ønske om og interesse for at arbejde med HR, men jeg oplevede ikke, at det var nemt at ”skifte karrierevej”, da min uddannelse og erhvervserfaring ikke direkte matchede den type stilling, jeg gerne ville søge. Det krævede, at en arbejdsgiver ville give mig en chance, trods manglende relevant erhvervserfaring. Da der kom en ledig stilling i Ledernes HR-afdeling, var jeg dog ikke i tvivl om, at jeg skulle ansøge. Under samtalerne fokuserede HR særligt på min personlighed, kompetencer og tilgang til opgaverne, og det var rigtig motiverende at blive vurderet ud fra disse kriterier.

Hvordan var processen?
Jeg havde i forvejen et tæt samarbejde med HR via min stilling i Kommunikation, og jeg vidste, at der var en medarbejder i HR, som var gravid, og at der derfor blev et barselsvikariat ledigt. Jeg søgte stillingen på lige fod med alle andre og kom ind til en samtale. Jeg informerede også min daværende leder om, at jeg søgte stillingen, og jeg blev kun mødt med stor opbakning og støtte derfra.

Hvordan har du oplevet skiftet?
Godt og trygt. Selvfølgelig var der en stejl læringskurve, men også en stor villighed til at klæde mig på med de rette kompetencer og værktøjer. Der var et stort fokus på at blive reboardet, og jeg fik al den introduktion og oplæring, jeg havde behov for. Planlægningen ift. hvornår jeg overgik fra den ene afdeling til den anden var meget struktureret. Det betød, at jeg ikke skulle bestride to stillinger samtidigt og fik rundet godt af i min stilling i Kommunikation.

Hvordan er du blevet mødt i skiftet fra kollegaer?
Jeg er blevet mødt med stor positivitet og forståelse for mit ønske om at skifte karrierespor. Jeg synes, at jeg landede rigtig godt i rolle, og fik god støtte til at varetage opgaverne på bedste vis.

Oliver Lind, Juridisk konsulent 

"Sjovt skifte fra at være bølgebryder til at kunne gå meget mere ind i stoffet. Det har været den største forskel."
Oliver Lind Juridisk konsulent  | Karriere i Lederne
Læs interview

Navn og titel.
Oliver Lind Harms, Advokatfuldmægtig

Hvor længe har du arbejdet i Lederne?
Jeg startede i Lederne 1 januar 2018.

Hvilken intern karriereudvikling har du oplevet?
Jeg gik fra at være ansat som jurastudent i Callcenteret til at blive fastansat i vores ansættelsesretslige afdeling i januar 2021.

Hvorfor stiftede du afdeling?
Da jeg var færdig med at studere, opsøgte jeg selv muligheden for at kunne blive i Lederne. Jeg vidste at muligheden var der, så jeg tog fat i en leder.

Hvordan var processen?
To interne ledere, som er tilknyttet vores ansættelsesretslige afdeling, kom og snakkede med de studerende i callcenteret. De fortalte, at det var en mulighed at blive fastansat efter endt studie og hvordan processen var. Det var jeg interesseret i, og så blev jeg fastansat.

Hvordan har du oplevet skiftet?
Sjovt skifte fra at være bølgebryder til at kunne gå meget mere ind i stoffet. Det har været den største forskel. De er mere i følelsernes vold, når de ringer til callcenteret som typisk er den første kontakt de har med os. Som fastansat oplever jeg dog, at detaljegraden i stoffet stiger, men det tænker jeg ikke er så mærkeligt.

Hvordan er du blevet mødt i stiftet fra kollegaer?
Jeg kendte de fleste af mine kollegaer i forvejen og alle er supersøde. Jeg er meget glad for at jeg blev fastansat. Jeg føler, at jeg er blev mødt med en åbenhed fra alle i forbindelse med skiftet til fastansat. Generelt er vores arbejdskultur fed.

Jeg fik en mentor da jeg blev fastansat som kunne støtte mig i alle de spørgsmål jeg måtte have. Jeg vidste hvor jeg skulle gå hen, og det er rart at vide hvem skal tage fat i. Det er rart med nogle faste kontaktpunkter, for det skaber tryghed. Der var ingen forventninger om, at jeg kunne alt på forhånd. Der var stor forståelse for at det er en anden rolle jeg tiltrådte. Min leder spurgte meget ind til hvad jeg have motivation og lyst til.