Mød en medarbejder

I Lederne er der plads til alle og plads til, at du kan være dig selv. Vi insisterer på et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø, fordi vi ved, at diversitet skaber trivsel, fremmer innovationen og øger kvaliteten af den rådgivning og service, vi leverer. Til gavn for både dig, os, vores medlemmer og samarbejdspartnere.

Henrik Varmer, teamchef for Data & Analytics

Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved, at der er kort fra tanke til handling - det er nemt at implementere nye løsninger i forretningen, fordi der er en villighed til at afprøve nye løsninger og teste ideer af i praksis.

Det bedste ved Lederne er netop denne åbenhed, der fordrer en agil arbejdsmetode. Det motiverer medarbejderne til at yde en indsats - fordi de kan se deres arbejde skabe værdi i praksis.  

Henrik
Læs Henriks interview

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved, at alle er åbne og imødekommende. Folk er enormt lydhøre for nye ideer og indsigter.  

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi jeg og teamet indirekte er med til at forbedre medlemsoplevelsen for 134.000 ledere gennem vores arbejde med data og automatisering.  

Min største læring hos Lederne har været at indgå i rollen som ny leder og samtidig etablere Data & Analytics teamet som et sammentømret team, der fungerer godt socialt og samtidig leverer gode resultater. Teamet har på under ét år taget nye agile arbejdsmetoder og værktøjer i brug, sikret en implementering af et MDM system, samtidig med at vi har stået for en stor cloud-migrering af vores øvrige analytics workloads. Alt dette imens der er pågået en masse nyudvikling og løbende rapportering og automatisering. Det er jeg enormt stolt af på teamets vegne.   

Jeg takkede ja til jobbet, fordi jeg kunne se, at Lederne er en organisation, der virkelig har ambitioner på data området. Tanken om at lede det team, der skal realisere de strategiske indsatser inden for dette område - dét var noget, der motiverede mig! 

Jeg kan særligt bidrage med en god forståelse for Data Science, Machine Learning, data, automatisering og cloud-teknologier. Derudover har jeg en god evne til at formidle komplekst og fagligt tungt materiale til en bred gruppe af interessenter.

Linn Sandnes Eilertsen, grafisk designer

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved, at folk er super søde, hjælpsomme og positive over for hinanden. På samme tid er fagligheden høj.

Det bedste ved Lederne er at der er et stort fokus på, at ”alle skal shine”, og at medarbejderne skal have mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig. Og kantinen. 
Linn
Læs Linns interview

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi jeg i forhold til det visuelle har en høj grad af ”medbestemmelse”, og så synes jeg, vores mærkesager, så som flere kvinder i ledelse og øremærket barsel til mænd, er vigtige og gode sager, som jeg bliver stolt af, at vi ”kæmper for”. 

Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved det i højere grad bliver taget højde for, at man skal få job og privatlivet til hænge sammen, og at der er et stort fokus på (god) ledelse. Heldigvis.

Min største læring hos Lederne er, at da det er nyt for mig at arbejde in house, har alt været en stor læring. Men jeg tror, den største læring indtil videre har været, at det er super spændende og givende at være i et hus/afdeling, hvor folk har forskellige baggrunde og kompetencer, og at man lærer en masse af, at ikke alle er uddannede/laver det samme som en selv. 

Jeg takkede ja til jobbet, fordi opgaverne lød sjove, menneskerne, jeg talte med til samtalen, var virkelig søde og troværdige, og hele ansættelsesforløbet var meget professionelt. 

Jeg kan særligt bidrage med nye øjne på det visuelle og i højere grad at være med til at ensarte vores look på tværs af aktiviteter, sådan at vi fremstår mere "samlede". 

Birgitte Holst, job- og karrierechef

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved, at der er en stor respekt om den faglighed den enkelte sidder med, godt kollegaskab, og mulighed for at udvikle og udvide sine kompetencer. 

Det bedste ved Lederne er, at jeg befinder mig godt som person, går glad på job, er del af et velfungerende team, og jeg tror på virksomhedens værdisæt og strategi. 
Birgitte
Læs Birgittes interview

I Lederne arbejder jeg med ledelse, udvikling og optimering. Afdelingen leverer service og rådgivning til vores ledige og opsagte medlemmer i hele landet. 

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi jeg sidder et sted, hvor jeg hver dag har oplevelsen af at have flyttet noget. Det kan være i form af brugbar service til et medlem, guidet/rådgivet/lyttet til en kollega, ændret en proces/plan, eller fået sat strøm til en ide.
 
Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved, at der er mulighed for udvikling. Jeg har før Lederne skiftet job hver fjerde år for at prøve mig selv af. 

Min største læring hos Lederne er/har været – det må være mottoet ”hvis du tror, du nogensinde er færdiguddannet, så er du ikke uddannet men færdig”. Jeg synes, det passer på denne arbejdsplads, da vi vitterlig er i konstant forandring, hvor vi skal være skarpe på lovgivning, systemer, digitalisering, værktøjer, ledelse tilpasset nye behov, hvilket giver daglig læring og næring.  

Niklas Praefke, Cheføkonom

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved at være meget imødekommende og hjælpsom. Lederne er et sted, hvor der løftes i flok, og hvor der samtidig er et stort fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et sted, hvor man lytter til nye idéer og ikke er bange for at prøve dem af. 
Niklas
Læs Niklas' interview

I Lederne arbejder jeg med public affairs og de ledelsespolitiske dilemma og muligheder inden for klima, vækst og beskæftigelse. Fx hvordan vi bedst muligt får klædt danske ledere på til den grønne omstilling - både ved at se mulighederne og udfordringerne, som lederne møder. 

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi vi tager hånd om vores medlemmers problemer og hjælper dem så godt, vi kan. Det er altså rigtige mennesker, vi forsøger at gøre en forskel for. Hvad enten de har mistet jobbet, bøvler med ledelsesmæssige udfordringer eller noget tredje.  

Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved at være et sted, som forener utrolig mange færdigheder og forskellige kompetencer under ét tag. Det gør, at vi kan tilbyde vores medlemmer mange services, men det gør også, at man som medarbejder stifter bekendtskab og samarbejder med personer med helt andre - men tårnhøje - kompetencer. 

Det bedste ved Lederne er, at det er et meget alsidigt sted, hvor du kan være med til at sætte stor præg på egne opgaver og være med til at drive den fortsatte udvikling. Det kræver sådan set bare gode idéer og virkelyst.  

Min største læring hos Lederne er/har været, at det virkelig er et sted, hvor man tager sin egen medicin. Når vi taler om fx trivsel, sexchikane eller inklusion, så går vi som hus foran med et godt eksempel. 

Anna Rose Vagn Jensen, UX & Design thinking lead

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved, at plads til at være, den man er, fokus på styrker frem for svagheder, fællesskab frem for individualisme. 

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi jeg gør en forskel, både for Lederne som arbejdsplads, men også for vores medlemmer. Jeg udvikler mine styrker, men afprøver og udvikler også nye potentialer hos mig selv. 
Anna
Læs Annas interview

I Lederne arbejder jeg med udvikling af medlemsoplevelser, alt fra tidlig eksplorativ konceptudvikling, brugerresearch og test til implementering af løsninger og vedligeholdelse.  

Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved,
at man kan mærke, at vi løfter i samlet flok, at vi er ægte dedikerede til medlemmerne, og ikke til profit, at vi har mærkbar fokus på de større perspektiver omkring at udvikle ledelse og os selv som medlemsorganisation for ledere. 

Pernille Marie Axboe, konsulent

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved høj faglighed og højt serviceniveau til vores medlemmer. Altid imødekommende kollegaer, socialt fællesskab, og dygtige synlige ledere med åbenhed og muligheder for udvikling, og hvor der altid er fokus på medarbejderes trivsels både på arbejdet, men også på hjemmefronten.  
Pernille
Læs Pernilles interview

I Lederne arbejder jeg både i Lederne A-kasse, hvor jeg arbejder med ydelsesdelen, sagsbehandler og vejleder om medlemmernes dagpengeret, samt udbetaler dagpenge. Så sidder jeg også hos Tillægsforsikringen, hvor jeg sagsbehandler skadeserklæringer, vejleder om deres dækning, samt udbetaler forsikringsydelser. 

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi hos Lederne stræber vi altid på at kunne hjælpe vores medlemmer bedst muligt med et højt serviceniveau. Vores medlemmer kan oftest være meget presset, både på grund af tab af deres arbejde, men også at skulle bevæge sig en i en ny verden for Ledige. Her hjælper vi dem både økonomisk, men vi hjælper dem også med at til søge nye veje i arbejdslivet. Hos Lederne er medlemmerne altid den højeste prioritering. Lederne er gode til at udbyde relevante kursuser til det enkelte medlems behov.  

Jeg bliver mødt af medlemmer, der starter med at være sure og pressede, men ender med at give ros til mine kollegaer og jeg, fordi de har fået god service, samt ro i maven igen. Lederne er gode til at klæde medlemmerne på, så de trygt kan komme igennem forløbet som ledige. Jeg føler virkelig, jeg gør en forskel for vores medlemmer.  

Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved deres høje faglighed. Lederne tager sig både af deres medlemmer, men sørger også for, at deres medarbejdere har det godt og trives. Lederne er i udvikling hele tiden.  

Det bedste ved Lederne er sammenholdet blandt kollegaerne og deres kultur, og en dirktør der tør vise sig offentligt og vil blive hørt. Jeg føler mig heldig og stolt over at være en del af organisationen. 

Min største læring hos Lederne er/har været, at det er inspirerende at arbejde hos Lederne, fordi størstedelen af lederne er kvindelige leder. Det er med til at vise andre virksomheder, at kvinder også kan lede. En leder er ikke bare en leder. 

Min leder gør det nemt for mig, som er en 7/7-ordning-mor med 2 små børn. Hun er imødekommende med forståelse, tilpasser sig efter hver enkelt medarbejderens behov, både med højt faglighed men også med forståelse for forskelligheden. 

Nina Leth Hallas, chefkonsulent

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved imødekommenhed, åbenhed og hjælpsomhed. Det er tydeligt, at det er en organisation, der er sat i verden for at hjælpe medlemmerne.

Det bedste ved Lederne er, at det er en organisation, der er meget ambitiøs på bæredygtighedsdagsordenen. Det er en organisation, der tager samfundsansvar for, at flere ledere kan udøve bæredygtig ledelse. 

Nina
Læs Ninas interview

I Lederne arbejder jeg med bæredygtig omstilling, fx hvordan vi kan reducere vores CO2 aftryk. 

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi der er en fælles forståelse af, at vi som organisation kan gøre en forskel og bidrage til en mere bæredygtig verden. 

Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved at afholde en hel medarbejderdage med fokus på bæredygtighed. Det, synes jeg, er et stærkt signal at sende. 

Min største læring hos Lederne er/har været at forstå alle de gode måder, vi møder vores medlemmer på. 

Jeg takkede ja til jobbet, fordi jeg bliv tilbudt at arbejde med det område, jeg brænder allermest for. 

Jeg kan særligt bidrage med min holistiske og strategiske tilgang, der forhåbentligt kan lede organisationen i en endnu mere bæredygtig retning. 

Louise Gefke Jessen, advokat

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved at være uformel, hjertelig, fagligt stærk og med et fantastisk sammenhold på tværs af hele huset.  

Det bedste ved Lederne er, at jeg går glad på arbejde hver dag.  
Louise
Læs Louises interview

I Lederne arbejder jeg som advokat med ansættelsesret og retssager. 

Mit job er meningsfuldt for mig hver eneste dag, fordi jeg får mulighed for at hjælpe vores medlemmer med de juridiske problemstillinger, som de støder på gennem deres arbejde. Jeg møder ofte medlemmerne, når der er opstået tvist med deres nuværende eller tidligere arbejdsgiver. At få lov til at hjælpe dem med at løse denne tvist ofte hele vejen til domstolene, gør mit job meget meningsfuldt.

Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved at være sjovere, grønnere og mere rummelig. 

Min største læring hos Lederne er, at vi sammen kan gøre en stor forskel for kolleger og medlemmer, fordi vi er en del af en stærk organisation.  

Julie Lene Ottosen, HR konsulent

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved rummelighed og anerkendelse. Man bliver altid mødt med smil og en hilsen på gangene. Jeg oplever, at vi i Lederne oprigtig gerne vil hinanden, og at der en fælles holdning om, at der er plads til alle samt en respekt for det, vi hver især kan og bidrager med.  
Julie
Læs Julies interview

I Lederne arbejder jeg med en bred vifte af HR-opgaver, særligt inden for vores drift og administration. Det kan f.eks. være at udarbejde ansættelseskontrakter til kommende medarbejdere og byde dem velkommen til organisationen, holde barselssamtale med en kollega, der snart skal være forælder, bidrage til at opdatere vores interne politikker og kommunikation - og en masse både store og små opgaver derimellem. Mine arbejdsdage er meget varierede, og det er ofte, at dagens arbejdsopgaver ikke ender med at være dem, jeg umiddelbart havde planlagt, når jeg kom om morgenen. Jeg trives rigtig godt med den vekslende hverdag og med den brede kontaktflade til kolleger rundt i hele organisationen.  
 
Mit job er meningsfyldt for mig, fordi jeg motiveres af at hjælpe andre og bidrage til, at de har det godt og oplever at være en del af det fælles "vi" i organisationen. Min dag har været god, når en kollega føler sig hjulpet og støttet.  
 
Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved det store fokus på bæredygtighed både internt og eksternt. Vores ambitiøse og holistiske syn på bæredygtighed er meget inspirerende. 
 
Det bedste ved Lederne er det store fokus på udvikling af den enkelte medarbejder. Jeg startede selv som studentermedarbejder i Kommunikation & Marketing, og da jeg blev færdig på universitetet, blev jeg tilbudt at blive som barselsvikar. Jeg har længe også haft en stor interesse for HR, og der var støtte og opbakning fra både min tidligere og nuværende afdeling, da jeg efter mit første vikariat søgte en stilling i HR-afdelingen. Det er utrolig motiverende, at man kan udvikle og forme sig professionelt og har mulighed for at bringe sine kompetencer i spil på nye måder i forskellige afdelinger i samme organisation. 
 
Min største læring hos Lederne er/har været at gå fra at arbejde med kommunikation til at arbejde med HR. Det har været både en udviklende og interessant - og stejl - læringskurve, og jeg ser bestemt frem til at udvikle mig yderligere og lære meget mere inden for faget. 

Håkon Fisker Bisgaard, teamchef 

Kulturen i Lederne er for mig kendetegnet ved høj faglighed og professionalisme på tværs af hele organisationen. Der er en meget åben kultur, og hvor der er lydhørt over for forslag eller forbedringer – hvilket giver sig udslag i et højt medarbejder engagement. Den gode kultur bliver vægtet meget højt, og der er godt fagligt- og socialt fællesskab.   
Håkon
Læs Håkons interview

I Lederne arbejder jeg med mange forskellige arbejdsopgaver. Der er sjældent to dage, som er ens. Som teamchef er mine opgaver blandt andet at bidrage til det gode arbejdsmiljø og motivation blandt medarbejderne og sparring med konsulenterne. Derudover er en af de vigtigste opgaver, at sikre en stabil drift med høj kvalitet, som i sidste ende skal komme vores medlemmer til gavn.  

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi jeg får lov til at bidrage til en samfundsmæssig vigtig opgave – hvor vi sikrer vores medlemmer juridisk, økonomisk- og ledelsesmæssig tryghed. Vi er med til at gøre en forskel for vores medlemmer. Jeg har været ansat i Lederne siden 2018, og der er hele tiden nye og spændende arbejdsopgaver, hvilket motiverer mig meget.  

Lederne adskiller sig fra mine tidligere arbejdspladser ved at have samlet flere forskellige fagområder i et stort videns hus. Der sker generelt en masse løbende udvikling med stor inddragelse af medarbejderne.  Der er tid til fordybelse og konstant ny læring.  

Det bedste ved Lederne er arbejdsopgaverne, sammenholdet blandt kollegaer og arbejdsmiljøet. Der er stor fleksibilitet i arbejdsdagen og rig mulighed for faglig såvel som personligudvikling. Jeg er stolt af at arbejde i Lederne.  

Min største læring hos Lederne er/har været, hvad god ledelse har af betydning for en organisation. Hos Lederne får du lov til at tage ansvar fra første dag, og der er rig mulighed for at sparre med en masse dygtige kollegaer.