Mit Lederne

Medlemsfordele

lønsikring

Du behøver ikke miste din indkomst, hvis du mister dit job. Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge, så du er dækket ind, hvis du skulle miste dit job.

Som medlem kan du tilkøbe vores lønsikring, hvor du kan få op til 90 % af din nuværende indtægt, hvis du mister dit arbejde.

Med lønsikringen får du:

 De første 2 måneder er gratis
 En af de bedste og billigste lønsikringer på markedet
 Dækning efter 6 måneders betaling
 Op til 60.000 kr. pr. måned

Har du råd til at miste dit job?
Du kan få en lønsikring for helt ned til 35 kr. om måneden Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Derudover, er lønsikringen 95 % fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT. 

For at tegne lønsikringen skal du være fyldt 18 år og må ikke være fyldt 56 år.

bestil et opkald og få en lønsikring

Eller ring til osman-fre mellem 8-16:32 83 32 29
Bestil et uforpligtende opkald

Overvejer du at tegne en lønsikring?

Hvordan fungerer en lønsikring?

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge, så under ledighed består din samlede udbetaling af dagpenge og lønsikringen. Dagpenge og lønsikringen kan tilsammen udgøre op til 90% af din bruttoløn efter arbejdsmarkedsbidrag.

Hvordan dækker lønsikringen?

Forsikringen dækker i følgende tilfælde:

 • Når du har betalt til den i minimum 6 måneder
 • Er mellem 18 og 63 år
 • Forsikringen kan tegnes til du er 56 år og dækker til du er 63 år
 • Du er blevet ufrivilligt ledig
 • Du opfylder kriterierne for Ledernes lønsikring
 • A-kassen har godkendt, at du er berettiget til dagpenge
 • Du er tilmeldt jobcenteret og dermed til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du får din opsigelse eller kendskab til samme, tidligst 6 måneder efter lønsikringen er trådt i kraft

Hvad koster en lønsikring?

Prisen på din lønsikring afhænger af din ønskede dækning og hertil karensperiode.

Lønsikringen er 95% fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT.

Du kan få en lønsikring for helt ned til 35 kr. om måneden. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller 12 måneder. Du finder din pris ved at tage udgangspunkt i din ønskede dækning (i venstre kolonne) og karensperiode (30, 60 eller 90 dage), som fremgår af nedenstående tabel.

Eksempel: Tjener du f.eks. 40.313 kroner om måneden, kan du maksimalt blive dækket for 14.296 kroner pr. måned.  

Beregn din pris her

 Bruttoløn i kroner Dækning i kroner/måned Karens:

30 dage
Karens:

30 dage
Karens:

60 dage
Karens:

60 dage
Karens:

90 dage
Karens:

90 dage
  6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
 24.376 1.100 47 kr. 60 kr. 39 kr. 51 kr. 35 kr. 47 kr.
 25.811 2.288 86 kr. 114 kr. 69 kr. 95 kr. 61 kr. 86 kr.
 28.573 4.575 162 kr. 218 kr. 127 kr. 180 kr. 112 kr. 162 kr.
 31.334 6.861 238 kr. 322 kr. 185 kr. 265 kr. 162 kr. 238 kr.
 34.096 9.148 314 kr. 426 kr. 244 kr. 350 kr. 213 kr. 314 kr.
 36.859 11.436 390 kr. 530 kr. 302 kr. 435 kr. 264 kr. 390 kr.
 40.313 14.296 485 kr. 659 kr. 375 kr. 541 kr. 327 kr. 485 kr.
 43.764 17.153 579 kr. 789 kr. 448 kr. 647 kr. 390 kr. 579 kr.
 50.671 22.872 769 kr. 1049 kr. 593 kr. 859 kr. 517 kr. 769 kr.
 54.122 25.730 864 kr. 1.178 kr. 666 kr. 965 kr. 580 kr. 864 kr.
 57.575 28.589 959 kr. 1.308 kr. 739 kr. 1.071 kr. 643 kr. 959 kr.
 61.028 31.448 1.053 kr. 1.438 kr. 812 kr. 1.177 kr. 707 kr. 1.053 kr.
 64.481 34.307 1.148 kr. 1.568 kr. 885 kr. 1.283 kr. 770 kr. 1.148 kr.
 67.918 37.153 1.243 kr. 1.697 kr. 957 kr. 1.389 kr. 833 kr. 1.243 kr.
 71.357 40.000 1.337 kr. 1.826 kr. 1030 kr. 1.495 kr. 896 kr. 1.337 kr.
 76.188 44.000  1.470 kr. 2.008 kr. 1.131 kr. 1.643 kr. 985 kr. 1.470 kr.
 81.019 48.000  1.602 kr. 2.189 kr. 1.233 kr. 1.791 kr. 1.073 kr. 1.602 kr.
 85.850 52.000  1.735 kr. 2.371 kr. 1.335 kr. 1.940 kr. 1.162 kr. 1.735 kr.
 90.680 56.000  1.868 kr. 2.553 kr. 1.437 kr. 2.088 kr. 1.250 kr. 1.868 kr.
 95.511 60.000  2.000 kr. 2.734 kr. 1.539 kr. 2.237 kr. 1.339 kr. 2.000 kr.

Flytter min anciennitet med?

Ja. Har du allerede tegnet en lønsikring et andet sted, kan du, uden at miste din anciennitet, flytte din lønsikring til Lederne. Du skal blot vælge en tilsvarende dækning for din lønsikring hos Lederne.

Tegner du en lønsikring hos Lederne, skal forsikringen betales i 6 måneder, før du har mulighed for at få første udbetaling. Har du derimod betalt til en anden lønsikring i eksempelvis 4 måneder, skal du blot betale i 2 måneder for din lønsikring hos Lederne, før forsikringen dækker.

Vælger du at skifte til Ledernes lønsikring, skal du selv opsige din nuværende lønsikring hos din forsikring.

Dækker lønsikringen ved sygdom?

Lønsikringen dækker også, hvis du bliver syg. Den dækker dog kun, hvis du samtidig modtager sygedagpenge.

For at få udbetaling i forbindelse med sygdom skal du opfylde følgende:

 • Du skal have en lægeerklæring, der dokumenterer uarbejdsdygtighed
 • Du skal opfylde optagelseskriterierne for Ledernes lønsikring
 • Du skal være sygemeldt ud over din karensperiode
 • Du skal have betalt til forsikringen i minimum 30 dage inden du bliver syg eller kommer til skade samt modtage sygedagpenge. 

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser og en tilhørende ordforklaring for lønsikringen:

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

Hent fakta-ark (pdf) 

Lønsikringen udbydes i et samarbejde mellem Lederne og Marsh A/S. Lønsikringen tegnes hos AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

Læs mere om Garantifonden for skadeserstatning

Klage 
Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved:

Ledernes Klagenævn
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Lederne og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og se deres klageguide

Anbefalet af 'TÆNK'

Forbrugerrådet vurderer Ledernes lønsikring som "Bedst i test"

Til dig, der har lønsikringen

Søg om udbetaling

Søg om udbetaling af din lønsikring
Inden du kan få udbetaling af lønsikringen skal du:

 1. Søge om udbetaling af din forsikring

 2. Melde dig ledig hos jobcenter og a-kasse

Se, hvordan du melder dig ledig hos A-kassen og jobcentret

Søg om udbetaling af lønsikringen

Anmeld uarbejdsdygtighed 
Bliver du syg eller uarbejdsdygtig, skal du melde din uarbejdsdygtighed direkte til Marsh A/S, som Lederne samarbejder med. Det gør du ved at udskrive og udfylde anmeldelsesblanketten, som du finder nedenfor. Du finder ligeledes adressen til Marsh A/S i blanketten.

Når din anmeldelse er færdigbehandlet hos Marsh A/S, vil du modtage et brev med afgørelsen på din sag, inklusiv den beregnede forsikringsydelse.

Hent blanket til anmeldelse af uarbejdsdygtighed (pdf)

Fortsat uarbejdsdygtighed 
For hver periode du er uarbejdsdygtig i sammenhængende 30 dage, skal du indsende en kopi af oplysningen fra din kommune om udbetaling af sygedagpenge sammen med en anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed. Har du ydermere fået dagpenge under sygdom fra A-kassen for de første 14 sygedage, skal du også vedlægge udbetalingsspecifikationen fra A-kassen.

Kontaktoplysninger og anmeldelsen finder du nedenfor.

Hent blanket til anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed (pdf)

Ledernes Skadescenter for uarbejdsdygtighed
Marsh A/S 
Teknikerbyen 1 
2830 Virum

Telefon: 4595 9595
E-mail: Lederne@marsh.com

Regler for udbetaling

Du skal kun betale til lønforsikringen i seks måneder, før forsikringen kan komme til udbetaling. I denne periode må du ikke have kendskab til opsigelse, blive opsagt eller have første ledighedsdag. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller 12 måneder.

Den dækning, du får udbetalt fra lønsikringen, hvis du bliver ufrivilligt ledig, skal du betale skat af. Bliver du uarbejdsdygtig, får du udbetalt 50 procent af din valgte dækning. Denne udbetaling er skattefri.

Hent hovedregler for udbetaling (pdf)

Hvis du bliver ledig 
For at du kan få dækning fra din lønsikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen. Udbetalingen fra forsikringen forudsætter, at du får dagpenge. Du skal derfor huske også at melde dig ledig på dit lokale jobcenter og hos A-kassen.

Læs mere om, hvordan du melder dig ledig

Når du er blevet opsagt, skal du indsende en elektronisk anmeldelse til os. Vi kan dog ikke godkende din udbetaling fra lønsikringen, før du har fået godkendt din ret til dagpenge. Du kan derfor godt vente med at sende os din anmeldelse, til du melder dig ledig på jobcenteret.

Søg om udbetaling af lønsikringen

Sådan behandler vi din anmeldelse 
Når du har indsendt din anmeldelse, får du straks en kvittering via e-mail på, at vi har modtaget anmeldelsen. Din sag afventer nu, at A-kassen godkender din ret til at få udbetalt dagpenge, hvorefter du får svar på din anmeldelse i din Post på Mit Lederne. Du får din første udbetaling fra lønsikringen efter udløb af din karensperiode på 30, 60 eller 90 dage, og efter du har været ledig med ret til dagpenge i mindst en måned. Det skyldes, at du kun kan få udbetaling fra lønsikringen, når du er kommet i gang med at modtage dagpenge.

Den første udbetaling  
Du vil du normalt modtage din første udbetaling inden for 14 dage efter udløbet af din karensperiode.

Hvis du får arbejde 
Hvis du bliver tilbudt midlertidigt eller fast arbejde, eller der i øvrigt sker ændringer i dine forhold i den periode, hvor du modtager udbetaling fra lønsikringen, er det vigtigt, at kontakter os, så vi kan vejlede dig i forhold til din forsikring.

Kontakt lønforsikringen, hvis du får arbejde

Uarbejdsdygtighed 
Lønsikringen dækker ikke kun i tilfælde af ledighed, men også ved uarbejdsdygtighed. Det vil sige, hvis du bliver ude af stand til at arbejde på grund af sygdom. For at få udbetaling fra din lønsikring på grund af uarbejdsdygtighed skal du opfylde en række betingelser:

 • Du er sygemeldt og modtager sygedagpenge fra kommunen i mindst 30 dage i træk. Dagpengene, som udbetales af A-kassen til ledige under de første 14 dages sygdom, tæller med i de 30 dage
 • Du kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling 
 • Du er 100 procent fraværende fra dit arbejde 
 • Dine første symptomer er opstået senere end 30 dage efter, at du tilmeldte dig lønsikringen

Hvis du er i arbejde, kan du ikke få udbetaling fra din lønsikring, når du samtidig modtager løn fra din arbejdsgiver under din sygdom.

Forsikringsydelsen ved uarbejdsdygtighed udgør 50 procent af den dækning, du har valgt, og udbetales efter udløbet af din karensperiode, for hver gang du er uarbejdsdygtig og modtager sygedagpenge i en sammenhængende periode på 30 dage. Forsikringsydelsen er skattefri.

Når du ønsker udbetaling fra din lønsikring i forbindelse med uarbejdsdygtighed, skal du sende en anmeldelse til Marsh A/S, som Lederne samarbejder med (se punktet "Søg om udbetaling").

Har du den rette dækning?

Du skal være opmærksom på, at ændringer i din løn kan få betydning for din forsikringsdækning, hvis du bliver ledig. Vi anbefaler derfor, at du løbende tjekker, om du er over- eller underforsikret. Du kan forsikre op til 90 procent af din nuværende indkomst inklusiv dagpenge.

Tjek, om du er over- eller underforsikret 
På Mit Lederne kan du se den dækning, du har i dag. Her kan du også beregne, om du er over- eller underforsikret i forhold til din nuværende løn.

Se din nuværende dækning på Mit Lederne og tjek, om du er over- eller underforsikret

Hvis du allerede kender din dækning, kan du også tjekke, om du er over- eller underforsikret her. Indtast din nuværende indkomst i beregneren og se, hvad du maksimalt kan forsikre dig for. Din nuværende indkomst er din løn samt værdien af personalegoder, for eksempel fri bil og fri telefon samt dit eget pensionsbidrag men eksklusiv pensionsbidrag betalt af arbejdsgiver.

Tjek, om du er over- eller underforsikret

Vil du ændre din forsikring? 
Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os.

Få ændret dækningen på din tillægsforsikring

Andre spørgsmål og svar

Dine personlige og jobmæssige forhold har i flere sammenhænge betydning for din dækning. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvornår du er dækket og ikke mindst, hvornår der er begrænsninger i din dækning.

Vi ved, det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.

Hent spørgsmål og svar (PDF)