Ledernes Lønsikring

Du behøver ikke miste din indkomst, hvis du mister dit job.

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge, så du er dækket ind, hvis du skulle miste dit job. Tegn din lønsikring i dag og få 3 mdr. lønsikring for 0 kr. 

Med lønsikringen får du:

 Dækning af op til 90 % af din nuværende indtægt
 Op til 60.000 kr. pr. måned

For at tegne lønsikringen skal du være fyldt 18 år og må ikke være fyldt 60 år.


Beregn din pris her

Bestil et opkald og få en lønsikring

Meld dig ind med det samme her.

Eller ring til osman-fre mellem 8-16:32 83 32 29Har du Ledernes Lønsikring, og den skal tilpasses, så ring til os på:32 83 36 45
Bestil et uforpligtende opkald

Til dig, der endnu ikke har lønsikringen

Hvordan fungerer en lønsikring?

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge, så under ledighed består din samlede udbetaling af dagpenge og lønsikringen. Dagpenge og lønsikringen kan tilsammen udgøre op til 90% af din bruttoløn efter arbejdsmarkedsbidrag.

Hvordan dækker lønsikringen?
Forsikringen dækker i følgende tilfælde:

 • Forsikringen kan tegnes, fra du er fyldt 18 år og inden du er fyldt 60 år

 • Forsikringen dækker fra du tegner den, til du er 65 år

 • Du er blevet ufrivilligt ledig

 • Du opfylder kriterierne for Ledernes lønsikring

 • A-kassen har godkendt, at du er berettiget til dagpenge

 • Du er tilmeldt jobcenteret og dermed til rådighed for arbejdsmarkedet

Tegner du en lønsikring hos Lederne, skal forsikringen betales i 6 måneder, før du har mulighed for at få første udbetaling. Har du derimod betalt til en anden lønsikring i eksempelvis 4 måneder, skal du blot betale i 2 måneder for din lønsikring hos Lederne, før forsikringen dækker. Derudover må du ikke få din opsigelse eller kendskab til samme, inden for de første 6 måneder efter lønsikringen er trådt i kraft. Læs mere i 'Forsikringsbetingelser'.

Flytter min anciennitet med?

Ja. Har du allerede tegnet en lønsikring et andet sted, kan du, uden at miste din anciennitet, flytte din lønsikring til Lederne. Du skal blot vælge en tilsvarende dækning for din lønsikring hos Lederne.

Tegner du en lønsikring hos Lederne, skal forsikringen betales i 6 måneder, før du har mulighed for at få første udbetaling. Har du derimod betalt til en anden lønsikring i eksempelvis 4 måneder, skal du blot betale i 2 måneder for din lønsikring hos Lederne, før forsikringen dækker.

Vælger du at skifte til Ledernes lønsikring, skal du selv opsige din nuværende lønsikring hos din forsikring.

Dækker lønsikring ved sygdom?

Lønsikringen dækker også, hvis du bliver syg. Den dækker dog kun, hvis du samtidig modtager sygedagpenge.

For at få udbetaling i forbindelse med sygdom skal du opfylde følgende:


 • Du skal have en lægeerklæring, der dokumenterer uarbejdsdygtighed

 • Du skal opfylde optagelseskriterierne for Ledernes lønsikring

 • Du skal være sygemeldt ud over din karensperiode

 • Du skal have betalt til forsikringen i minimum 30 dage inden du bliver syg eller kommer til skade samt modtage sygedagpenge. 

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser og en tilhørende ordforklaring for lønsikringen:

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

Hent fakta-ark (pdf)

    Hent information om forsikringsformidling (pdf)

Lønsikringen udbydes i et samarbejde mellem Lederne og First. Lønsikringen tegnes hos AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

Læs mere om Garantifonden for skadeserstatning

Klage 

Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved:

Ledernes Klagenævn

Vermlandsgade 65

2300 København S

Ledernes Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Lederne og First. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring

Østergade 18, 2.

1100 København K

Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og se deres klageguide

Til dig, der har lønsikringen

Regler for udbetaling?

Du skal kun betale til lønforsikringen i seks måneder, før forsikringen kan komme til udbetaling. I denne periode må du ikke have kendskab til opsigelse, blive opsagt eller have første ledighedsdag. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller 12 måneder.

Den dækning, du får udbetalt fra lønsikringen, hvis du bliver ufrivilligt ledig, skal du betale skat af. Bliver du uarbejdsdygtig, får du udbetalt 50 procent af din valgte dækning. Denne udbetaling er skattefri.

Hent hovedregler for udbetaling (pdf)

Hvis du bliver ledig 

For at du kan få dækning fra din lønsikring, skal du søge om udbetaling af forsikringen. Udbetalingen fra forsikringen forudsætter, at du får dagpenge. Du skal derfor huske også at melde dig ledig på dit lokale jobcenter og hos Lederne A-kasse.

Læs mere om, hvordan du melder dig ledig

Når du er blevet opsagt, skal du indsende en elektronisk anmeldelse til os. Vi kan dog ikke godkende din udbetaling fra lønsikringen, før du har fået godkendt din ret til dagpenge. Du kan derfor godt vente med at sende os din anmeldelse, til du melder dig ledig på jobcenteret.

Søg om udbetaling af lønsikringen

Sådan behandler vi din anmeldelse 

Når du har indsendt din anmeldelse, får du straks en kvittering via e-mail på, at vi har modtaget anmeldelsen. Din sag afventer nu, at Lederne A-kasse godkender din ret til at få udbetalt dagpenge, hvorefter du får svar på din anmeldelse i din Post på Mit Lederne. Du får din første udbetaling fra lønsikringen efter udløb af din karensperiode på 30, 60 eller 90 dage, og efter du har været ledig med ret til dagpenge i mindst en måned. Det skyldes, at du kun kan få udbetaling fra lønsikringen, når du er kommet i gang med at modtage dagpenge.

Den første udbetaling

Du vil du normalt modtage din første udbetaling inden for 14 dage efter udløbet af din karensperiode.

Hvis du får arbejde 

Hvis du bliver tilbudt midlertidigt eller fast arbejde, eller der i øvrigt sker ændringer i dine forhold i den periode, hvor du modtager udbetaling fra lønsikringen, er det vigtigt, at kontakter os, så vi kan vejlede dig i forhold til din forsikring.

Kontakt lønforsikringen, hvis du får arbejde

Uarbejdsdygtighed

Lønsikringen dækker ikke kun i tilfælde af ledighed, men også ved uarbejdsdygtighed. Det vil sige, hvis du bliver ude af stand til at arbejde på grund af sygdom. For at få udbetaling fra din lønsikring på grund af uarbejdsdygtighed skal du opfylde en række betingelser:

 • Du er sygemeldt og modtager sygedagpenge fra kommunen i mindst 30 dage i træk. Dagpengene, som udbetales af Lederne A-kasse til ledige under de første 14 dages sygdom, tæller med i de 30 dage

 • Du kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling
   
 • Du er 100 procent fraværende fra dit arbejde
   
 • Dine første symptomer er opstået senere end 30 dage efter, at du tilmeldte dig lønsikringen

Hvis du er i arbejde, kan du ikke få udbetaling fra din lønsikring, når du samtidig modtager løn fra din arbejdsgiver under din sygdom.

Forsikringsydelsen ved uarbejdsdygtighed udgør 50 procent af den dækning, du har valgt, og udbetales efter udløbet af din karensperiode, for hver gang du er uarbejdsdygtig og modtager sygedagpenge i en sammenhængende periode på 30 dage. Forsikringsydelsen er skattefri.

Når du ønsker udbetaling fra din lønsikring i forbindelse med uarbejdsdygtighed, skal du sende en anmeldelse til First, som Lederne samarbejder med (se punktet "Søg om udbetaling").

Ønsker du at tilpasse din dækning?

Vil du gerne tilpasse din lønsikring? 

Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os på 3283 3645

Få ændret dækningen på din lønsikring

Søg om udbetaling

Inden du kan få udbetaling af lønsikringen skal du:

 1. Søge om udbetaling af din forsikring


 2. Melde dig ledig hos jobcenter og a-kasse

Se, hvordan du melder dig ledig hos Lederne A-kasse og jobcentret

Søg om udbetaling af lønsikringen

Er du syg eller uarbejdsdygtig?

Anmeld uarbejdsdygtighed 

Bliver du syg eller uarbejdsdygtig, skal du melde din uarbejdsdygtighed direkte til First, som Lederne samarbejder med. Det gør du ved at udfylde formularen via dette link.

Meld dig uarbejdsdygtig her og se hvordan


Fortsat uarbejdsdygtighed 

For hver periode du er uarbejdsdygtig i sammenhængende 30 dage, skal du indsende en kopi af oplysningen fra din kommune om udbetaling af sygedagpenge sammen med en anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed. Har du ydermere fået dagpenge under sygdom fra A-kassen for de første 14 sygedage, skal du også vedlægge udbetalingsspecifikationen fra A-kassen.

Se hvordan her

Spørgsmål og svar

Dine personlige og jobmæssige forhold har i flere sammenhænge betydning for din dækning. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvornår du er dækket og ikke mindst, hvornår der er begrænsninger i din dækning.

Vi ved, det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.

Hent spørgsmål og svar (pdf)

Hvad koster en lønsikring?

Prisen på din lønsikring afhænger af din ønskede dækning og karensperiode. Lønsikringen er 95% fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT.

Du kan få en lønsikring for helt ned til 37 kr. om måneden. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller tolv måneder. Du finder din pris ved at tage udgangspunkt i din ønskede dækning (i venstre kolonne) og karensperiode (30, 60 eller 90 dage), som fremgår af tabellen.

Eksempel: Tjener du f.eks. 41.854 kroner om måneden, kan du maksimalt få en dækning på 14.296 kroner pr. måned.