Mit Lederne

Om afdelingen

Om afdelingen

I Lederne Vendsyssel er vi ca. 3.100 medlemmer. På landsplan er vi 108.500 medlemmer fordelt på i alt 20 afdelinger.  Vendsyssel dækker over følgende kommuner: Læsø, Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev-Dronninglund.

Vores bestyrelse er valgt af medlemmerne, og vi er alle professionelle ledere med en lederkarriere i den private eller den offentlige sektor. Vi arbejder for at sætte ledere og ledelse på den lokale ledelsespolitiske dagsorden. For vores medlemmer betyder det bl.a. bedre service, når det gælder håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær og bedre muligheder for, at ledige ledere kommer i beskæftigelse.

I videoen kan du se, hvordan vi arbejder i din lokalafdeling.

108.500

Medlemmer i alt

3.088

Medlemmer i Lederne Vendsyssel (januar 2020)

2,1%

Ledighedsprocent for afdelingen (december 2019)

Når du har brug for hjælp
I Lederne Vendsyssel har vi ikke lokalt personale ansat eller fysiske kontorer, da alle Ledernes medlemmer bliver serviceret fra hovedkontoret i København. Hvis du har brug for konkret hjælp i en sag, skal du derfor kontakte hovedkontoret.

Kontakt hovedkontoret i København

Har du en idé til et projekt?
Har du en god idé til et projekt, hvor du mener, vi kunne være en relevant samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan tale om din idé.

Kontakt Lederne Vendsyssel

Nyhedsbrev
Vi udsender en lokal udgave af Nyt fra Lederne efter behov, ca. fire gange årligt.

Se en oversigt over de nyhedsbreve, du er tilmeldt (log ind med NemID eller Ledernes login)

Se de seneste lokale nyhedsbreve udsendt af Lederne Vendsyssel