Om afdelingen

I Lederne Sydvestjylland er vi 4.442 medlemmer. Sydvestjylland dækker over følgende kommuner: Esbjerg, Billund, Vejen, Varde og Fanø.

Vores bestyrelse er valgt af medlemmerne, og vi er alle professionelle ledere med en lederkarriere i den private eller den offentlige sektor. Vi arbejder for at sætte ledere og ledelse på den lokale ledelsespolitiske dagsorden. For vores medlemmer betyder det bl.a. bedre service, når det gælder håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær og bedre muligheder for, at ledige ledere kommer i beskæftigelse.

I videoen kan du se, hvordan vi arbejder i din lokalafdeling.

4.442

Medlemmer i Lederne Sydvestjylland (dec. 2022)

0,9%

Ledighedsprocent (dec. 2022)

Når du har brug for hjælp
I Lederne Sydvestjylland har vi ikke lokalt personale ansat eller fysiske kontorer, da alle Ledernes medlemmer bliver serviceret fra hovedkontoret i København. Hvis du har brug for konkret hjælp i en sag, skal du derfor kontakte hovedkontoret.

Kontakt hovedkontoret i København

Har du en idé til et projekt?
Har du en god idé til et projekt, hvor du mener vi kunne være en relevant samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan tale om din idé.

Kontakt Lederne Sydvestjylland