Om afdelingen

I Lederne Østjylland er  9.502 medlemmer. Østjylland dækker over følgende kommuner: Skanderborg, Århus, Samsø, Silkeborg og Odder.

Vores bestyrelse er valgt af medlemmerne, og vi er alle professionelle ledere med en lederkarriere i den private eller den offentlige sektor. Vi arbejder for at sætte ledere og ledelse på den lokale ledelsespolitiske dagsorden. For vores medlemmer betyder det bl.a. bedre service, når det gælder håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær og bedre muligheder for, at ledige ledere kommer i beskæftigelse.

 I videoen kan du se, hvordan vi arbejder i din lokalafdeling.

9.502

Medlemmer i Lederne Østjylland (dec. 2022)

1,6%

Ledighedsprocent (dec. 2022)

Når du har brug for hjælp
I Lederne Østjylland har vi ikke lokalt personale ansat eller fysiske kontorer, da alle Ledernes medlemmer bliver serviceret fra hovedkontoret i København. Hvis du har brug for konkret hjælp i en sag, skal du derfor kontakte hovedkontoret.

Kontakt hovedkontoret i København

Har du en idé til et projekt?
Har du en god idé til et projekt, hvor du mener, vi kunne være en relevant samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan tale om din idé.

Kontakt Lederne Østjylland