Lønrådgivning

Stå stærkere til din næste lønforhandling med professionel rådgivning fra en af vores lønrådgivere. Vi hjælper dig med at finde det rette lønniveau for din stilling og dit ansvar som leder, så du er velforberedt og har argumenterne klar.

En lønrådgivning tager udgangspunkt i vores lønstatistik, som er Danmarks eneste lønstatistik for ledere, og din garanti for at finde ud af, hvad du er værd.


Bestil lønrådgivning

En grundig forberedelse er afgørende for resultatet af din lønsamtale.

Stå stærkere til din næste lønforhandling med sparring fra en af vores lønrådgivere.

Lønstatistik

I vores lønberegner kan du sammenligne din løn med andre ledere på dit niveau. Beregneren bygger på Ledernes Lønstatistik, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik, hvilket danner grundlag for stor præcision i forhold til at beskrive lønniveauet for vores medlemmer.  
Oplist dine succeser

Lav en liste over de gode resultater, du har opnået i forhold til virksomhedens strategiske mål i løbet af året.

Hermed kan du fremvise konkrete succeser, der kan styrke din position i forhandlingen. Vi har udviklet en logbog til lønforhandling, som kan gøre din forberedelse mere systematisk.

Hent Ledernes logbog til lønforhandling (pdf)

Tjek Ledernes Lønstatistik

Undersøg, hvor du ligger lønmæssigt i forhold til Ledernes lønstatistik og i forhold til den ledergruppe, du tilhører.

Pas på med at sammenligne dig med ledere i andre brancher, og husk at statistikken ikke er en facitliste, men en rettesnor. Lønstatistikken er primært et værktøj til at klæde dig selv godt på til forhandlingen.

Tjek Ledernes Lønstatistik

Se på din egen lønudvikling

Er din lønudvikling fulgt med din personlige og faglige udvikling?

Måske har du været tilbageholdende de sidste par år eller har slet ingenting fået. Så er din løn reelt blevet mindre værd, fordi den ikke er fulgt med prisudviklingen. Derfor skal du måske stige 5 % i løn bare for at nå op på det samme niveau, som du tjente for to år siden.

Gennemgå virksomhedens økonomi

I nogle virksomheder bliver det på forhånd meldt ud før lønforhandlingerne, hvor mange procent lønnen i gennemsnit reguleres med.

Hvis det tal for eksempel er 3 %, betyder det ikke, at du ikke nødvendigvis kan få mere, hvis du har ydet en særlig god indsats. På den anden side er det hverken realistisk eller loyalt at kræve 15 % i lønstigning, hvis økonomien i virksomheden er dårlig.

Undersøg dine alternativer til en lønstigning

I en lønforhandling er det ikke kun din løn, du kan forhandle om. Du kan også undersøge alternativer til en lønstigning. Det kan være god idé, at du på forhånd sætter dig ind i, hvad der findes af personalegoder, som du kan foreslå som alternativer til en egentlig lønstigning.

Overvej, hvilke personalegoder der bedst betaler sig for dig, og sæt dig ind i, hvordan de forskellige goder beskattes.

Læs mere om personalegoder

Overvej, hvad dine argumenter er værd

Forud for forhandlingen, bør du overveje, hvad dine argumenter i forhandlingen er værd.

Se sådan på det, at du eksempelvis bør have en lønstigning for to års nulstigning, et andet løntillæg, fordi du har fået mere personaleansvar og en tredje lønforhøjelse, fordi du har stået i spidsen for nye indsatser eller projekter.

Formuler dit mål med lønforhandlingen

Formuler et mål og meld ud, hvad du forventer af forhandlingen.

Målet må gerne være sat lidt for højt, så der er noget at forhandle om. Selv om det kan være svært, så er det nødvendigt at glemme alt om din beskedenhed og blufærdighed, for det er en del af forhandlingen at stille krav.

Læs om alternativer til lønstigning

Find tre gode grunde til, hvorfor du skal stige i løn

Formuler maksimalt tre gode grunde til, at du skal have noget med hjem i lønningsposen. Uanset om det drejer sig om en regulær lønstigning eller personalegoder.

Du kan også bruge som argument, at din løn mindst bør stige med den procent, som forbrugerprisindekset er steget med det seneste år.

Tjek forbrugerprisindekset

Øv dig på dine argumenter

Øv dig på at fremføre dine argumenter.

Jo flere gange du har sagt argumenterne højt, jo mere selvsikker og overbevisende vil du være til den endelige lønforhandling.

Spil spillet

Når forhandlingen begynder, så fremkom med dit krav og med dine argumenter.

Vær klar over, at det første nej er ment som et forhandlingsoplæg. Vær tålmodig og bevar fokus. Du skal ikke lade dig gå på af, at din chef måske virker sur eller stresset. Det er en del af spillet.

Du skal ikke få dårlig samvittighed og slække på dit krav, fordi din chef oplyser, at virksomhedens økonomi ikke er til store lønstigninger, eller at der også skal være økonomi til en lønstigning til dine kolleger. Du har ydet en god indsats og fortjener en lønstigning. Bevar fatningen og fokus og gentag dine argumenter eventuelt på forskellige måder.

Hav alternative ønsker klar

Hvis din chef ikke kan give dig den lønstigning, du ønsker, kan du fremkomme med en liste over alternative krav.

Du kan eventuelt forsøge at få aftalt datoen for en ny lønforhandling, for det kan jo være, at virksomhedens økonomi bliver bedre efter et par måneder. Du kan også forhandle dig frem til en aftale om, at din lønstigning er betinget af, at du når nogle fastsatte mål inden for en nærmere defineret periode. Du kan ligeledes forsøge at forhandle om alternativer til en lønstigning i form af personalegoder.

Afslut i en god tone

Hvis du er tilfreds med resultatet af lønforhandlingen, så vis det.

Hvis du er utilfreds, så bed din chef om at fortælle dig, hvad der helt konkret skal til, for at du kan få en større stigning næste gang. Gentag det, så du er sikker på, at I er enige, og skriv det ned. Uanset udfaldet af forhandlingen, så afslut i en god tone. I skal arbejde sammen i året frem til den næste lønforhandling.

Gode råd til lønforhandling