Sådan får du den stress-sygemeldte medarbejder tilbage

Få viden om og værktøjer til, hvordan du bedst muligt hjælper din stress-sygemeldte medarbejder godt tilbage på job.

Mand og kvinde snakker og smiler

Download guiden "Sådan får du den stress-sygemeldte medarbejder godt tilbage", som Lederne har udviklet i samarbejde med psykologerne Marie Kingston og Malene Friis Andersen.

Her får du konkret og brugbar viden om, hvordan du sørger for en god start efter sygemeldingen og skaber mulighed for, at din medarbejder også på sigt trives og performer.

Få inspiration og værktøjer til, hvordan du kan:

  • Forstå stress og reagere hensigtsmæssigt alt efter, hvor ramt din medarbejder er.
  • Få overblik over, hvad du skal have øje for, når du skal hjælpe en stress-sygemeldt medarbejder med at komme godt tilbage.
  • Gennemføre samtaler med en stress-sygemeldt medarbejder.
  • Planlægge tilbagevenden for medarbejderen – helt konkret i forhold til arbejdstid, opgaver og samarbejde.

Hjælp til dig

guide:

FOREBYG STRESS

Bliv klogere på, hvordan du som leder bidrager til dine medarbejderes fortsatte trivsel og motivation.

guide:

spot og håndter stress

Få anvendelige guidelines til, hvordan du opdager og håndterer arbejdsrelateret stress hos dine medarbejdere.

guide:

inspiration til trivselsarbejde og håndtering af stress

Lederne har udviklet en guide, der klæder dig på til at hjælpe en stressramt medarbejder tilbage på arbejdspladsen.

Online kursus i coaching og konflikthåndtering

På kurset lærer du at bruge coaching til at løse konkrete ledelsesudfordringer. Du får både et teoretisk fundament og praktisk træning i at bruge specifikke samtaleredskaber.