Medlemshistorie: En flirt, der gik for vidt

Hos Lederne mener vi ikke, at tilfælde af seksuel chikane skal gemmes væk, da ærgerlige tilfælde af chikane kan blive til gode erfaringer i forebyggelsesarbejdet. Derfor går Lederne foran med nogle eksempler på sager samt de misforståelser og dilemmaer, der kan ligge i sagerne. Denne case omhandler en episode, hvor en uhensigtsmæssig småflirt opstår mellem en kvindelig souschef og hendes mandlige leder.

EN yngre kvinde ansættes som souschef på en restaurant. En aften tager hun kontakt til sin jævnaldrende mandlige leder via Messenger med et arbejdsrelateret spørgsmål, og i løbet af de følgende uger begynder de også at skrive sammen om private emner. Samtalen udvikler sig til en småflirt, der også kommer til udtryk på arbejdspladsen, hvor de til tider krammer og lægger hovedet på hinandens skuldre.

Souschefen kontakter efterfølgende restaurantkædens øverste ledelse, da hun finder sin leders opførsel krænkende.

Lederen bliver bortvist fra arbejdspladsen, da ledelsen betragter hans adfærd overfor souschefen som seksuel chikane og i strid med virksomhedens retningslinjer for acceptabel adfærd blandt medarbejdere.

Han kontakter Lederne, og ved et efterfølgende mæglingsmøde præsenterer arbejdsgiveren ham for de situationer, souschefen har fundet krænkende. Lederen forklarer, at han er uforstående overfor bortvisningen, da han mener, at flirten mellem ham og souschefen er gået begge veje.

Sagen ender med et forlig, hvor lederen modtager en erstatning svarende til cirka to måneders løn, da det på baggrund af korrespondancen mellem lederen og souschefen kan sandsynliggøres, at flirten gik begge veje.

Der er ting, man ikke bør gøre som leder

Malene Saaby, Teamchef og advokat hos Lederne

Hvordan hjalp I medlemmet i forbindelse med bortvisningen?
Vi startede med et såkaldt mæglingsmøde, hvor medlemmet og vores advokat sad overfor virksomhedens repræsentant. Medlemmet var blevet bortvist med baggrund i beskyldning om seksuel chikane, og mæglingsmødet drejede sig kun om selve bortvisningen. Under mæglingsmødet fremviste arbejdsgiveren korrespondancen mellem lederen og souschefen. Det gav dog også Ledernes advokat muligheden for at sige, at souschefen selv havde skrevet flere ting, der kan betragtes som flirtende. Korrespondancen var faktisk ret harmløs, og arbejdsgiveren var villig til at indgå et forlig.

Vi rådgav medlemmet til at tage imod forliget, da vi ikke vurderede, at han ville kunne få meget mere ved en domstol. Derudover ønskede han en hurtig afslutning på sagen på grund af nye jobmuligheder. 

Hvor går grænsen mellem eksempelvis kram og seksuel chikane?

- Du kan ikke slå op i lovteksten og se, hvor den præcise grænse går, når det kommer til fysisk kontakt. Jura er elastik i metermål, som vi siger, og den er sjældent så specifik, at der står “kys på mund” eller “berøring på balle”. Selvom de i denne sag krammede, har der ikke været tale om seksuelle berøringer eller opfordringer, og blandt andet derfor mente vi ikke, at der var grundlag for seksuel chikane. Men vi fortæller også vores medlemmer, at der er ting, man ikke bør gøre som leder.

LÆS OGSÅ: Medlemshistorier: Når direktøren går over grænsen

Ansvaret kan kun gå opad

Michael Uhrenholt, Teamchef og ledelsesrådgiver hos Lederne

Her er der tale om to unge mennesker, der arbejder tæt sammen. Hvorfor bliver flirten et problem?
- Man bør som leder ikke indlade sig med en ansat. Souschefen begår også fejl, men da lederen har et større ansvar i sin stilling, er det ham, der har ansvaret for at sige fra. Korrespondancen mellem de to kommer medlemmet til gode, når det kommer til den juridiske del, men hvad angår ledelse tæller det ikke noget. Ansvaret kan kun gå opad, aldrig nedad.

Hvad skulle lederen i stedet have gjort?
- Allerede i det øjeblik den kvindelige souschef indleder en flirt, bør det mandlige medlem melde klart ud, at han ikke vil være med til det. I denne sag har han måske bare tænkt, at det da var meget hyggeligt med en flirt og ikke nødvendigvis tænkt i mere end det. Det starter uskyldigt, men udvikler sig til en krænkelse, og du skal som leder sikre dig, at den slags misforståelser ikke kan opstå.

Vi lever i høj grad i en kultur, hvor håndtryk erstattes af kram − også på arbejdspladsen. Hvordan bør jeg som leder forholde mig til at kramme ansatte?
- Som leder skal du have et godt forhold til dine ansatte og kolleger, men lad vær med at stille dig i en situation, der kan misforstås. Du skal kende dine grænser i forhold til, hvordan du som leder interagerer med dine medarbejdere. Som ung, moderne leder kan det være fristende at bryde grænserne, danse tæt til festerne og drikke shots med de ansatte i baren. Men husk, at du er leder. Det forpligter.

LÆS OGSÅ: Medlemshistorier: Når sproget bliver krænkende

Fakta

I 2018 svarede 3,6% af danske beskæftigede, at de havde været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Heraf svarede halvdelen, at de havde været udsat for seksuel chikane fra borgere/kunder, som de kom i kontakt med gennem deres arbejde. 38 procent svarede, at den seksuel chikane kom fra en kollega, og for 15 procents vedkommende havde de været udsat for den seksuelle chikane fra en leder. 

Kvinder har en højere risiko for at blive udsat for seksuel chikane end mænd, men mænd bliver også udsat.

Blandt kvinder i aldersgruppen 18-34 år findes en særlig stor andel, der har været udsat for seksuel chikane.
 
(Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; Arbejdsmiljø og Helbred 2018)

Læs mere om forebyggelse af seksuel chikane


Ledernes kodeks mod seksuel chikane

Lederne har formuleret et kodeks med seks anbefalinger til forebyggelse og håndtering, som virksomheder kan bruge i arbejdet med at forebygge seksuel chikane. Som virksomhed har I mulighed for at downloade kodekset, indsætte logo, printe kodekset og hænge det op.