Løn i det offentlige

Når du er ansat i det offentlige, er din løn sammensat af en grundløn og forskellige tillæg.

Din grundløn svarer til et skalatrin eller et løntrin. Man bruger begrebet skalatrin inden for ansættelser i staten, og begrebet løntrin inden for ansættelser i kommune og region. Tillæggene kan du forhandle ved ansættelsen og løbende en gang om året.

Har du brug for at vide, hvad et bestemt skala- eller løntrin svarer til i aktuelle kroner, er du velkommen til at kontakte os.
 

Lønberegner: løn i det offentlige

Mere om løn i det offentlige

Løn i kommuner og regioner

Lønnen på det kommunale og regionale område er som hovedregel sammensat af flere løndele. Den kan bestå af en grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn, resultatløn og engangsvederlag.

Grundlønnen er som hovedregel fastsat i en overenskomst. Grundlønnen er angivet på et bestemt løntrin, for eksempel løntrin 30.

De sidste fire løndele forhandles ved ansættelsen, ved en ændring af vilkår og ansvar og/eller efter afslutning af en større enkeltstående opgave. Alle ledere har derfor ikke nødvendigvis alle fire løndele, men de fleste har enten funktionsløn eller kvalifikationsløn udover grundlønnen.

Løntabeller for regioner og kommuner

Da lønnen på de enkelte løntrin reguleres flere gange i en overenskomstperiode, er det vigtigt hele tiden at anvende opdaterede løntabeller.

Find løntabeller på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside

Hvis du er ansat på en overenskomst indgået af Sundhedskartellet, gælder Forhandlingsfælleskabets løntabeller ikke. Du kan ofte finde oversigt over blandt andet løntrin på hjemmesiderne for de organisationer, som er medlem af Sundhedskartellet. Du kan også kontakte os og få hjælp til at finde den relevante løn.

Ny løn / Lokal løndannelse

Ny Løn/Lokal løndannelse omfatter ledere, der er ansat i henhold til overenskomster eller tjenestemandsaftaler. Der findes flere forskellige modeller af Ny Løn/Lokal løndannelse. Den enkelte model er beskrevet i den overenskomst eller aftale, der gælder for dit ansættelsesforhold.

Hvis du er ansat på individuel kontrakt, vil du som udgangspunkt ikke være omfattet af Ny Løn/Lokal løndannelse, medmindre du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Ledernes overenskomster på det det regionale område

Hvis du er omfattet af én af nedenstående overenskomster og aftaler, har vi forhandlingsretten.

Overenskomst for ledende servicepersonale og oldfrueassistenter (pdf)

Overenskomsten for ledende servicepersonale omfatter bl.a. rengøringschefer, rengøringsledere, vaskerichefer, servicechefer, sektionsledere og serviceledere ved sygehuse og institutioner, og for oldfrueassistenter omfatter uddannede oldfrueassistenter på sygehuse og institutioner inden for Amtsrådsforeningens område. Overenskomst er indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (pdf)

Klientbehandlende arbejde for personer med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Overenskomsten er indgået Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Aftale for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (pdf)

Klientbehandlende arbejde for personer med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Aftalen er indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Er du ansat på en anden overenskomst end ovenstående?
Hvis du er ansat på en overenskomst eller aftale, som Lederne ikke er part i, vil det være den eller de organisationer, der er part i overenskomsten, som bestemmer, om du kan forhandle løn selv, eller om forhandlingen skal ske mellem den pågældende organisation/tillidsrepræsentant og arbejdsgiveren.

Ledernes overenskomster på det kommunale område

Hvis du er omfattet af én af nedenstående overenskomster og aftaler, har vi forhandlingsretten.

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (pdf)

Overenskomsten er indgået med Kommunernes Landsforening.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere (pdf)

Aftalen er indgået med Kommunernes Landforening.

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (pdf)

Klientbehandlende arbejde for personer med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Overenskomsten er indgået med Kommunernes Landforening.

Aftale for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (pdf)

Klientbehandlende arbejde for personer med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Aftalen er indgået med Kommunernes Landforening.

Er du ansat på en anden overenskomst end ovenstående?
Hvis du er ansat på en overenskomst eller aftale, som Lederne ikke er part i, vil det være den eller de organisationer, der er part i overenskomsten, som bestemmer, om du kan forhandle løn selv, eller om forhandlingen skal ske mellem den pågældende organisation/tillidsrepræsentant og arbejdsgiveren.

Ledernes overenskomster på det statslige område

Hvis du er omfattet af én af nedenstående overenskomster og aftaler, har vi forhandlingsretten.

Overenskomst for kantineledere

Overenskomsten omfatter kantineledere i staten og på statslige institutioner.

Overenskomst for værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Overenskomsten omfatter værkstedsledere, der ansættes som værkførere og inspektører ved universiteter og forsyningsinstitutioner samt Dansk Dekommisionering.

Overenskomst for forstandere ved AMU-centre

Overenskomsten omfatter forstandere ved AMU-centre.

Overenskomst mellem SKI og Lederne

Overenskomsten omfatter ledere, teamledere, chefkonsulenter, konsulenter og juniorkonsulenter som ansættes ved SKI A/S

Er du ansat på en anden overenskomst end ovenstående?
Hvis du er ansat på en overenskomst eller aftale, som Lederne ikke er part i, vil det være den eller de organisationer, der er part i overenskomsten, som bestemmer, om du kan forhandle løn selv, eller om forhandlingen skal ske mellem den pågældende organisation/tillidsrepræsentant og arbejdsgiveren.