Job i udlandet

Lederne kan rådgive dig, hvis du har fået arbejde i udlandet eller ønsker at arbejde i udlandet på sigt.

Udland

Når du skal arbejde i udlandet har du forskellige rettigheder, afhængig af om du skal udstationeres for en dansk arbejdsgiver, eller om du skal arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke er repræsenteret i Danmark.

Her kan du læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på ved job i udlandet og om, hvordan Lederne kan hjælpe dig med at sikre dine rettigheder.

Et job i udlandet kan også have betydning for dine muligheder for dagpenge og efterløn. Læs mere nederst på siden.

Hvis du vil vide mere om job i udlandet

Udstationering for dansk arbejdsgiver

Du har forskellige rettigheder, afhængig af om du skal udstationeres – det vil sige, at du arbejder midlertidigt i udlandet for en dansk arbejdsgiver – eller om du skal arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke er repræsenteret i Danmark.

Hvis du indgår aftale med din danske arbejdsgiver om at blive udstationeret i en periode, skal du være opmærksom på en række særlige forhold. Hvis du skal udstationeres, har du brug for en særlig ansættelseskontrakt – en udstationeringskontrakt – som tillæg til din underliggende danske ansættelseskontrakt. Udstationeringskontrakten regulerer forholdene omkring din udstationering. Nedenfor er en række punkter, der kan være relevante at få reguleret i udstationeringskontrakten:

 • Udstationeringsperioden
 • Det land eller de lande, hvor arbejdet skal udføres samt arbejdets forventede varighed
 • Oplysninger om arbejdsgiver i Danmark og udlandet
 • Diverse tilladelser og attester, herunder A1, arbejds- og opholdstilladelse
 • Ud- og hjemrejse, flytteomkostninger mv., herunder særligt om omkostningerne i forbindelse med din tilbagevenden til Danmark godtgøres samt vilkårene for din tilbagevenden til Danmark efter endt udstationering
 • Stilling og arbejdsvilkår
 • Fortsat omfattet af Lederaftalen
 • Anciennitet
 • Bolig
 • Løn og valuta
 • Løngoder, herunder kost og logi m.v.
 • Pension
 • Ferie og feriefridage
 • Opsigelse
 • Dansk ret og værneting
 • Forsikringer
 • Skat – Lederne rådgiver ikke herom, men anbefaler, at det aftales, at arbejdsgiver afholder udgifterne til en skatterådgiver, der har speciale i internationale ansættelser
 • Social sikring – Lederne anbefaler, at du kontakter Udbetaling Danmark


Kontakt os for rådgivning
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker rådgivning om arbejde i udlandet.

Få juridisk rådgivning

Vi anbefaler, at du sender din udstationeringskontrakt og underliggende ansættelseskontrakt ind til os, inden du skriver under. Vi sidder klar til at hjælpe dig inden for 24 timer på hverdage.

Send os dine kontrakter

Sørg altid for, at dine ansættelsesoplysninger er opdaterede på Mit Lederne, så vi kan sikre os, at du får den bedste rådgivning.

Opdatér dine ansættelsesoplysninger

Download Ledernes skabelon til en udstationeringskontrakt. Vi har udarbejdet en skabelon, som du kan søge inspiration i. Du kan downloade denne nedenfor

Ledernes udstationeringskontrakt

Arbejde i Sverige og Norge

Lederne samarbejder med søsterorganisationer i Ledarna Sverige og Lederne Norge og tilbyder på den baggrund følgende til dig, der er medlem af Lederne, bosat i Danmark og arbejder eller ønsker at arbejde i Sverige eller Norge:

 • Gennemgang af svensk eller norsk ansættelseskontrakt
 • Rådgivning om svensk eller norsk ansættelsesret
 • Gennemgang og rådgivning i forbindelse med opsigelse i Sverige eller Norge
 • Rådgivning om dagpenge, efterløn og evt. tillægsforsikring
Skriv til Lederne

Sørg for at skrive i din henvendelse, at du accepterer, at den videresendes til den relevante søsterorganisation, og vær opmærksom på, at Ledarna Sverige og Lederne Norge bestræber sig på at besvare Ledernes henvendelse inden for tre hverdage.

Overflytning af medlemskab
Ledernes samarbejde med Ledarna Sverige og Lederne Norge gør, at du nemt kan flytte dit medlemskab mellem de tre nordiske lande.

Læs mere på Ledarna Sveriges hjemmeside

Læs mere på Lederne Norges hjemmeside

Hvis du har en udenlandsk arbejdsgiver

Lederne kan tilbyde at gennemgå din ansættelseskontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver i forhold til, hvad der er sædvanligt eller usædvanligt i forhold til dansk ansættelsesret. Vi tilbyder ikke rådgivning om udenlandsk ret og retter ikke henvendelse til en udenlandsk arbejdsgiver i anledning af en eventuel tvist.

I tilfælde med en udenlandsk arbejdsgiver, der ikke er fra Sverige eller Norge, kan Lederne kun hjælpe dig, hvis:

 • der i din kontrakt er aftalt danske ansættelsesvilkår,

 • dansk værneting,

 • og såfremt din arbejdsgiver er repræsenteret i Danmark.

Lederne anbefaler, at du i ansættelseskontrakten får din arbejdsgiver til at afholde omkostningerne til juridisk og skattemæssig rådgivning.

Send din kontrakt til os

Husk A-kassen
Husk også, at et udlandsophold kan få betydning for din ret til dagpenge og/eller efterløn på sigt. Det kan du læse mere om her:

Dagpenge og udlandsophold
Efterløn og udlandsophold

Vær opmærksom på din ret til dagpenge og efterløn

Dagpenge og udland

Når du får job i udlandet, kan det have betydning for din ret til dagpenge. Vi giver dig overblikket.

Har du ret til dagpenge?

Efterløn og job i udlandet

Din ret til efterløn kan blive påvirket, når du arbejder i udlandet. Vi guider dig igennem reglerne.

Har du ret til efterløn?

Læs pjecen 'Job i udlandet'

Kontakt os

Har du brug for hjælp?

Har du brug for vejledning i regler, rettigheder og muligheder i forbindelse med et job i udlandet? Så kan vi hjælpe dig på flere måder.

få 10 % rabat på TalentWorkProgramme®

Opdateret: 29.06.2023