Loyalitet og tavshedspligt

Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Din loyalitetspligt gælder også, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet i forbindelse med en opsigelse. Der gælder desuden særlige regler om tavshedspligt.

Loyalitet
Nedenfor kan du læse mere om, hvad loyalitetspligten og tavshedspligten indebærer. Du kan også læse om lov om forretningshemmeligheder, som har betydning både i dit ansættelsesforhold og efter dets ophør. Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os.

Det skal du vide om loyalitetspligt og tavshedspligt

Hvad er loyalitetspligt?

Loyalitetspligten er ikke lovreguleret. Pligten til at være loyal over for sin arbejdsgiver følger retspraksis og er det man kalder en arbejdsretlig grundsætning. Som navnet antyder, har du pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Ifølge vores erfaring kan typiske eksempler på overtrædelse af loyalitetspligten være:

 • Uærlighed
 • Negativ omtale af din virksomhed
 • Negativ omtale af ledelsen
 • Opstart af konkurrerende virksomhed under ansættelse
 • Forsøg på at få andre ansatte til at sige op.
Listen vil i mange tilfælde være længere, da domstolene i hvert enkelt tilfælde tager stilling til, hvorvidt en bestemt adfærd er illoyal.

Lov om forretningshemmeligheder og tavshedspligt

Ifølge lov om forretningshemmeligheder har du tavshedspligt over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må viderebringe eller udnytte forretningshemmeligheder om virksomheden. Det gælder både under ansættelsen, og efter du er fratrådt.

Forretningshemmeligheder er viden om din arbejdsgiver, som ikke er alment tilgængelig. Specielt betragtes viden om følgende som forretningshemmeligheder:

 • Økonomiske forhold
 • Kundeforhold og kundeliste
 • Leverandørforhold
 • Strategiske planer
 • Tekniske tegninger
 • Priskalkulationer
Derimod er almindeligt branchekendskab eller alment tilgængelig viden ikke forretningshemmeligheder.

Loyalitetspligt, hvis du er fritstillet eller suspenderet

Du skal være opmærksom på, at loyalitetspligten også gælder, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet i forbindelse med en opsigelse. Årsagen hertil er, at du ikke betragtes som fratrådt og derfor stadigvæk er omfattet af loyalitetspligten over for din arbejdsgiver.

Hvad betyder det for dig, som er fritstillet eller suspenderet?
Helt konkret betyder loyalitetsforpligtelsen, at du ikke må starte i nyt job hos en konkurrerende virksomhed eller starte en konkurrerende virksomhed op, når du er fritstillet eller suspenderet. Det gælder også, selvom du ikke er omfattet af en konkurrence- eller kundeklausul i din kontrakt.
 
Du må gerne gå til jobsamtale og underskrive en ansættelseskontrakt med en konkurrent, hvis du ikke har en klausul, der hindrer dette – men så heller ikke mere. Det er altid en god idé at holde lav profil, når du er fritstillet eller suspenderet.

Det betyder også, at du bør vente med at opdatere din profil på sociale medier omkring din nye arbejdsgiver, indtil din opsigelsesperiode er udløbet. En sådan opdatering kan nemlig anses som illoyalt over for din nuværende arbejdsgiver. Dette er særligt vigtigt, hvis du er forbundet med din tidligere arbejdsgivers kunder eller andre forretningsforbindelser. 
 

Hvis du bryder loyalitetspligten

Hvis du bryder din loyalitetspligt, kan du risikere at få en advarsel, blive mødt med et erstatningskrav, blive opsagt eller i værste fald blive bortvist.

Hvis du overtræder tavshedspligten

Overtræder du loven, kan du risikere bortvisning, erstatning, nedlæggelse af forbud og påbud, betaling af en godtgørelse fastsat af domstolene samt straf. I nogle kontrakter ser vi også, at brud på tavshedspligten er sanktioneret med en konventionalbod – et fastsat kompensationsbeløb, du skal betale, hvis du overtræder tavshedspligten.

Opdateret: 05.08.2022