Fritstilling og suspension

Er du blevet opsagt, skal du som hovedregel arbejde som normalt i den gældende opsigelsesperiode. Er du derimod blevet fritstillet eller suspenderet, gælder der andre regler under din opsigelsesperiode. 

Eftertænksom mand | Lederne

Du har som udgangspunkt ikke krav på at blive hverken suspenderet eller fritstillet. Det er din arbejdsgiver, der beslutter, hvorvidt vedkommende ønsker at gøre brug af din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Det er derfor også din arbejdsgivers beslutning, hvorvidt du suspenderes, fritstilles eller skal arbejde normalt i din opsigelsesperiode. 

Er du fritstillet? 
Hvis du er fritstillet, betyder det, at virksomheden giver endeligt afkald på din arbejdskraft, og du skal derfor ikke stå til rådighed for din arbejdsgiver.

Det betyder ligeledes, at du kan starte nyt arbejde i opsigelsesperioden, hvis du er blevet fritstillet – dog ikke i en konkurrerende virksomhed. Du har desuden oplysningspligt over for din arbejdsgiver, hvis du tager nyt arbejde i en fritstillingsperiode.

Er du blevet fritstillet, er din arbejdsgiver forpligtet til at udbetale fuld løn de første tre måneder af fritstillingsperioden – også selvom du har anden indtægt.

Er du i tvivl om, hvor mange penge din arbejdsgiver skal betale til dig? Prøv vores erstatningsberegner her

Er du suspenderet?
Er du blevet suspenderet, betyder det, at du indtil videre ikke skal møde på arbejde, men derimod stå til rådighed for din arbejdsgiver, hvis der bliver behov for din arbejdskraft.

Hvis du er blevet suspenderet, vil det derfor være vigtigt for dig at få aftalt på skrift med din arbejdsgiver i hvilket omfang og med hvilket varsel, du skal stå til rådighed.

Hvis du vil vide mere

Hvis du er fritstillet

Er du fritstillet, har din arbejdsgiver givet endeligt afkald på din arbejdskraft. Det betyder også, at du kan påtage dig andet arbejde - dog ikke i en konkurrerende virksomhed. 

Efter de første tre måneder er virksomheden ikke forpligtet til at udbetale fuld løn til dig, hvis du har en anden indtægt. Virksomheden skal dog udbetale en erstatning, som dækker dit tab, hvis lønnen i dit nye job er lavere end det job, du er fritstillet fra.

Der er også en række yderligere ting, du bør være opmærksom på, hvis du er blevet fritstillet.

Dokumentation
Det er vigtigt at få din fritstilling eller suspension på skrift. Det kan være i form af et tillæg til din opsigelse eller en e-mail fra din arbejdsgiver.

Du skal søge nyt arbejde 
Når du er fritstillet, er du forpligtet til at begrænse virksomhedens udgifter til løn mest muligt. Det betyder, at du skal forsøge at finde andet arbejde.

Hvis du får andet arbejde med en indtægt, der svarer nogenlunde til din nuværende indtægt, vil du som udgangspunkt ikke få løn fra den virksomhed, der har opsagt og fritstillet dig, efter udløbet af de første tre måneder af fritstillingsperioden. 

Læs mere om din ret til dagpenge

Loyalitetspligt

Selvom du er fritstillet i opsigelsesperioden, er du stadig ansat med løn og har fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver.

Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomheder i opsigelsesperioden. Hvis du bliver tilbudt et job hos en konkurrent er du nødsaget til at kontraopsige og fratræde din stilling, før du kan tiltræde stillingen hos konkurrenten. Som udgangspunkt er du bundet af dit sædvanlige opsigelsesvarsel.

Hvis din arbejdsgiver er indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, bør du få en skriftlig bekræftelse på det.

Fritstilling og ferie 

En fritstilling indebærer, at du skal holde al den ferie, du har tilbage, i det omfang ferielovens regler om varsling af ferie kan indeholdes i opsigelsesvarslet. Det gælder uanset, om det er skrevet direkte i opsigelsen eller ej. Hvis du ikke holder ferien, og der ikke findes en lovlig feriehindring, vil ferien blive anset for at være afholdt og dermed være tabt.

Læs mere om ferie i opsigelsesperioden

Hvis du er suspenderet med rådighedsforpligtigelse

En suspension vil betyde en forpligtelse for dig til at besvare henvendelser fra virksomheden. Vi anbefaler derfor, at du og din arbejdsgiver aftaler et tidsrum, hvor du dagligt kan kontaktes. Du skal kunne være til rådighed for virksomheden med en dags varsel.

Du må gerne tage andet arbejde, når du er suspenderet 
Du har mulighed for at starte nyt job, mens du er suspenderet og dermed få indtægt både fra din nuværende arbejdsgiver og en ny arbejdsgiver. Du må dog ikke takke ja til et job i en konkurrerende virksomhed, og du skal sørge for, at din nye arbejdsgiver underskriver en erklæring om, at du fortsat vil have mulighed for at overholde din rådighedsforpligtelse hos din gamle arbejdsgiver. 
Med en sådan erklæring sikrer du også, at den nye arbejdsgiver bekræfter, at han er indforstået med, at du vil kunne være fraværende helt eller delvist fra dit nye job, hvis din hidtidige arbejdsgiver gør brug af din arbejdskraft, uden at dette vil udgøre ulovligt fravær fra den nye arbejdsplads.

Selvom du er suspenderet i opsigelsesperioden, er du stadig ansat og har fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomheder i opsigelsesperioden.

Hvis du bliver tilbudt et job hos en konkurrent, er du nødsaget til at kontraopsige og fratræde din stilling, før du kan tiltræde stillingen hos konkurrenten.

Som udgangspunkt er du bundet af dit sædvanlige opsigelsesvarsel. Hvis din arbejdsgiver er indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, bør du få en skriftlig bekræftelse på det.

Suspension og ferie

Hvis virksomheden ikke har varslet afholdelse af ferie i opsigelsesperioden, er du ikke forpligtet til at afholde ferie. Du kan derfor få ferien udbetalt som feriegodtgørelse.

Læs mere om ferie i opsigelsesperioden

Suspension og ferie

Hvis virksomheden ikke har varslet afholdelse af ferie i opsigelsesperioden, er du ikke forpligtet til at afholde ferie. Du kan derfor få ferien udbetalt som feriegodtgørelse.

Læs mere om ferie i opsigelsesperioden

Opdateret: 02.02.2023