Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse

Du kan modtage op til seks måneders fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt og er ansat i henhold til funktionærloven og Lederaftalen.

Hvis du som leder bliver opsagt, har du i visse tilfælde krav på at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse. De generelle betingelser er:

  • At du bliver opsagt
  • At du fratræder ved udløbet af opsigelsesperioden
  • At du ved fratræden har været ansat i en bestemt årrække i samme virksomhed som leder og/eller funktionær.

Virksomheden skal opsige ansættelsesforholdet
Både godtgørelse i henhold til Lederaftalen og funktionærloven udbetales kun, hvis det er virksomheden, der opsiger ansættelsesforholdet. Det gælder også, hvis du bliver opsagt med et forkortet varsel, fordi du har været sygemeldt i mere end 120 dage inden for 12 måneder.

Hvor meget er du berettiget til?

Hvis du er omfattet af Lederaftalen

Hvis Lederaftalen gælder for dit ansættelsesforhold, kan du have ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre måneders løn, hvis du på det tidspunkt, du bliver opsagt, har været ansat som leder i ti år og er fyldt 50 år. Det er dog en betingelse, at du på fratrædelsestidspunktet ikke er fyldt 65 år.

Hvis du er registreret som direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er du ikke omfattet af Lederaftalen og har derfor ikke krav på eventuel ledergodtgørelse.

Hvis du har været ansat som funktionær i mere end 12 år

Du har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på en eller tre måneders løn, hvis du ved opsigelsesperiodens udløb har været ansat som funktionær i henholdsvis 12 eller 17 år.

Hvis du har været ansat i samme virksomhed som både funktionær og som eksempelvis timelønnet, er det kun din ansættelsestid som funktionær, der tæller med.

Blev du opsagt før den 1. februar 2015?
Hvis du blev sagt op før den 1. februar i år, er du berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til én, to eller tre måneders løn, hvis du ved opsigelsesperiodens udløb har været ansat som funktionær i henholdsvis 12, 15 eller 18 år. Du har dog ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du ved din fratræden har ret til folkepension.

Hvis du er berettiget til en (delvis) arbejdsgiverbetalt pension, som er oprettet, før du fyldte 50 år, men som du ikke har tænkt dig at benytte i forbindelse med din fratræden, bør du kontakte Lederne for nærmere rådgivning.

Bestil juridisk rådgivning

Opdateret: 03.08.2016

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback