Fratrædelsesgodtgørelse

Er du ansat i henhold til funktionærloven og Lederaftalen? Så kan du få op til seks måneders fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt.


Lønberegner: lønforhandling

Betingelserne for udbetaling af din fratrædelsesgodtgørelse
For at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, er der en række betingelser, som skal være opfyldt.

Her kan du se de generelle betingelser:

  • Du er blevet opsagt
  • Du fratræder din lederstilling ved udløbet af opsigelsesvarslet
  • Du har ved fratrædelsen været ansat som leder eller funktionær i en bestemt årrække (henholdsvis over 12 og 17 år) samt har en vis alder
  • Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales kun, hvis virksomheden har opsagt dit ansættelsesforhold – og altså ikke hvis du selv har sagt op

Hvor stor fratrædelsesgodtgørelse er du berettiget til?

Hvis du er omfattet af Lederaftalen

Er du ansat under Lederaftalen, har du mulighed for at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til tre måneders løn. Det gælder, såfremt du på opsigelsestidspunktet har:

  • været ansat som leder i 10 år

  • er fyldt 50 år

  • ikke er fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet

Se betingelserne i Lederaftalen her

Hvis du er registreret som direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er du ikke omfattet af Lederaftalen og har derfor ikke krav på eventuel godtgørelse, med mindre andet er aftalt i din direktørkontrakt.

Hvis du har været ansat som funktionær i mere end 12 år

Er du ansat under funktionærloven? Så har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse på én eller tre måneders løn. Dette gælder såfremt, du har været ansat som funktionær i henholdsvis 12 eller 17 år.

Har du været ansat i samme virksomhed under forskellige forhold – for eksempel både som timelønnet og funktionær? Så er det kun din tid som funktionær, der tæller med.

Se, hvordan vi kan hjælpe dig

Er du i tvivl om dine ansættelsesforhold eller dine betingelser for at få udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse, så hjælper Lederne dig. Vi tilbyder rådgivning fra vores juridiske eksperter, der kan hjælpe dig med at klarlægge dine forhold og muligheder.

Opdateret: 05.08.2022