Advarsel

Hvis du har fået en skriftlig advarsel af din arbejdsgiver, betyder det, at der er noget i din adfærd, som du skal ændre, hvis ikke du vil miste dit job. Hos Lederne kan vores juridiske konsulenter hjælpe dig, hvis du har modtaget en advarsel fra din arbejdsgiver. Læs her hvilke regler, der gælder for advarslen. 

Fristen for din advarsel
I advarslen skal der stå klart og tydeligt, hvilken adfærd du skal ændre, og hvad din frist er. Der skal også stå, hvad konsekvenserne er, hvis du fortsætter som hidtil. I forbindelse med en advarsel, skal din arbejdsgiver også give dig en passende frist i forhold til den adfærd, du skal ændre.

Hos Lederne er vores erfaring, at det er rimeligt at forvente, at fristen skal være længere, hvis virksomheden kræver en større ændring – for eksempel hvis du skal forbedre kvaliteten i dit arbejde. Andre forhold, som for eksempel at komme til tiden, kan din arbejdsgiver dog kræve gennemført med det samme.

Hvad dækker advarslen over?
Advarslen gælder kun det problem eller de problemer, der bliver nævnt i advarslen. Virksomheden kan derfor ikke opsige dig på baggrund af den givne advarsel, hvis du ikke har gentaget den kritisable adfærd, som blev nævnt i advarslen.

Værd at vide om advarsler

Hvor længe gælder advarslen?

Der står ikke i nogen lov, hvor længe en advarsel gælder. Det skal derfor vurderes fra advarsel til advarsel, hvor længe den gælder. Vores erfaring er, at advarsler, som er givet for mindre væsentlige forhold, forældes efter seks til tolv måneder, mens advarsler for mere alvorlige forhold forældes efter ét til halvandet år.

Er du uenig i advarslen?

Er du uenig i grundlaget for advarslen, bør du umiddelbart efter, at du har kvitteret for modtagelsen, lave et skriftligt svar til arbejdsgiveren, der i en god tone indeholder dine bemærkninger til den anførte kritik. Svaret kan også indeholde et ønske fra dig om eksempelvis mere tid, hjælp eller uddannelse.

Hvis du på et senere tidspunkt bliver opsagt med henvisning til advarslen, er det vigtigt, at du allerede, da du modtog advarslen, skriftligt har kommenteret de punkter, du ikke var enig i.

Er du enig i advarslen?

Hvis du er enig i advarslen, så kvittér for modtagelsen og fortæl samtidig skriftligt, at du efter bedste evne vil forsøge at leve op til de stillede krav. Vi anbefaler, at du samtidig skriver, at kvitteringen er med forbehold for Ledernes godkendelse.

Skal du give en advarsel?

Ledernes guide er et redskab til lederen, der står over for en svære samtale som den adfærdskorrigerende samtale, påtalen og den mundtlige advarsel.

Guiden hjælper dig både til at forberede og håndtere den svære dialog med din medarbejder