Løn og barselsdagpenge

Du er sikret dagpenge under din orlov, hvis du har optjent retten til at modtage dagpenge. Retten til at få løn under orlov er derimod bestemt af din kontrakt, overenskomst eller andre aftaler afhængigt af, om du er offentligt eller privat ansat.

Løn under orlov

For dig, som er privat ansat
Hvis du er privat ansat, vil din ret til løn under orlov som minimum være reguleret i funktionærloven.

Bestemmelserne i funktionærloven om ret til løn under orloven omfatter kun moren. I henhold til funktionærloven har du som mor ret til halv løn fra minimum fire uger før din forventede fødsel til 14 uger efter din fødsel. Hvis du føder før terminsdatoen, bliver din orlov med løn forkortet. Modsat bliver din orlov med løn forlænget, hvis du føder efter din terminsdato.

Dine rettigheder kan dog også være reguleret i en overenskomst, en lokal aftale med virksomheden eller i din kontrakt. Som medlem af Lederne er du omfattet af Lederaftalen, der kan sikre dig endnu bedre forhold. Du kan læse mere om Lederaftalen længere nede i afsnittet 'Løn som privatansat'. 


For dig, som er offentligt ansat
Hvis du er offentligt ansat, vil din ret til løn under orlov afhænge af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune.

Er du ansat i staten, vil din løn under barsel være reguleret af 'barselsaftalen'. 

Se barselsaftalen her

Er du derimod ansat i en region eller kommune, vil din løn under barsel som hovedregel være fastsat i 'Aftalen om fravær af familiemæssige årsager'.

Se aftalen for ansatte i en region

Se aftalen for ansatte i en kommune

Hvordan opdeles din orlov?

Forstå de nye barselsrettigheder 2024 for LGBT+-familier og soloforældre

Sådan søger du om barselsdagpenge

Hvis du får hel eller delvis løn under orloven, er det din arbejdsgiver, der skal ansøge om barselsdagpenge for den periode, du modtager løn.

Hvis du er selvstændig eller i dele af din orlov ikke modtager løn, kan du ansøge om barselsdagpenge. Du kan få barselsdagpenge i de dage, du ikke modtager løn. Du ansøger om dagpenge hos Udbetaling Danmark gennem Borger.dk. Det skal du gøre senest otte uger efter adoptionen eller otte uger efter din første fraværsdag uden løn.

Læs mere og ansøg om barselsdagpenge på Borger.dk

Det er vigtigt, at du overholder fristerne, da det ellers kan betyde, at du ikke kan få udbetalt dagpenge for den periode, som ansøgningen gælder. Barselsdagpengene anses dog for at være ubrugte, og du kan ansøge om dem på ny i en ny orlovsperiode. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning omkring barselsdagpenge.

Hvis du vil arbejde under din orlov

Du har også mulighed for delvist at arbejde under din orlov. Således får du mulighed for at supplere dine barselsdagpenge og eventuelt forlænge din orlovsperiode tilsvarende.

Du kan for eksempel genoptage dit arbejde på halv tid til halv løn og tilsvarende halverede barselsdagpenge. Du kan læse mere om arbejde under orlov nedenfor.

Mere om dine rettigheder og muligheder

Løn som privatansat

Lederaftalen
Som medlem af Lederne er du omfattet af Lederaftalen, hvis din arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Hvis din arbejdsgiver ikke er medlem af DA, kan Lederaftalen være aftalt i din kontrakt.

Download Lederaftalen (pdf)

Lederaftalen sikrer dig som minimum de krav, der gælder for de øvrige medarbejdere inden for dit arbejdsområde, med mindre andet er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, eller det fremgår af virksomhedens personalepolitik. Hvis de øvrige medarbejdere efter deres overenskomst har krav på fuld løn under barsel, har du det altså også.

Overenskomst eller individuel kontrakt
Hvorvidt du har ret til bedre lønvilkår, end dem der er fastsat i funktionærloven, afhænger af flere ting. Du kan være ansat under en overenskomst, det kan fremgå af din individuelle kontrakt eller det kan være, at der i virksomheden er aftalt vilkår, eventuelt i en personalehåndbog, der giver dig mulighed for løn under orloven.Hvis din arbejdsgiver har tegnet en overenskomst, kan du bede din arbejdsgiver om at få udleveret barselsreglerne.

Hvis din arbejdsgiver ikke er organiseret
Barsel.dk er en barselsordning for private arbejdsgivere. Hvis din arbejdsgiver ikke er organiseret, skal din arbejdsgiver årligt indbetale et gebyr for hver ansat til Barsel.dk.

Det betyder, at din arbejdsgiver har mulighed for at få en yderligere refusion i din løn udover barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Formålet er at mindske din arbejdsgivers udgifter til løn, når din arbejdsgiver har ansatte, som er på barsel og samtidig sikre, at du får den betaling, du er berettiget til.

Det er din arbejdsgiver, som skal ansøge om refusionen hos Barsel.dk, men det er ikke sikkert, at din arbejdsgiver er opmærksom på muligheden. Det kan derfor være en god idé at fortælle din arbejdsgiver om ordningen.

Læs mere om Barsel.dk og se satserne for refusion

Arbejde samtidig med orlov

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet under din forældreorlov. Derved kan du forlænge din orlov tilsvarende.

Delvis genoptagelse af arbejdet vil sige, at du genoptager arbejdet med en kortere ugentlig arbejdstid end den, du havde inden orloven. Der er to måder, hvorpå du kan genoptage arbejdet delvist: med en samtidig tilsvarende forlængelse af orloven eller uden.

Med en tilsvarende forlængelse
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist under din forældreorlov. På den måde kan du samtidig forlænge din orlov og dermed forlænge perioden med barselsdagpenge tilsvarende. Du kan for eksempel genoptage dit arbejde på halv tid i fire uger til halv løn suppleret med halve barselsdagpenge. Derved vil din forældreorlov på dagpenge blive forlænget med fire uger på deltid.

Du skal dog være opmærksom på, at du mister retten til at forlænge din orlov med otte eller 14 uger, hvis du vælger denne mulighed.

Uden en tilsvarende forlængelse
Hvis du genoptager dit arbejde delvist og ikke ønsker eller kan aftale at forlænge orlovsperioden tilsvarende, kan du udskyde den del, der ikke bliver afholdt. Så kan du eventuelt i et senere arbejdsforhold holde din udskudte orlov, hvis din arbejdsgiver vil indgå i den aftale.

Har du spørgsmål om løn og barselsdagpenge?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.