Klimaets nødvendige lederskab

Klima er et tema der fylder meget og kun vil komme til at fylde mere fremover. Klimaudfordringen vil betyde nye krav – men også muligheder – for dig som leder. Men hvad er det helt præcist for en fremtid ledere ser ind i? Hvilke nye vilkår skal ledere omstille sig til? Hvilket lederskab kræver det? Og hvordan opfyldes kravene? Det er nogle af de spørgsmål, du kan finde svar på i publikationen ”Fra klimakrise til klimahandling. 10 principper for fremtidens klimalederskab”.

24. november 2022

Fra klimakrise til klimahandling - 10 principper for fremtiden klimalederskab

Fra klimakrise til klimahandling

Ni af Danmarks førende klima- og samfundsforskere diagnosticerer klimakrisen og dens konsekvens for ledere og virksomheder.
From climate crisis to climate action

From climate crisis to climate action

Nine of Denmark's leading climate and social scientists diagnose the climate crisis and its consequences for managers and companies.

I publikationen spørger Lederne ni af Danmarks førende klima- og samfundsforskere om deres ærlige og præcise diagnose af klimakrisen og dens konsekvenser for ledere og virksomheder. Konklusionen er desværre ikke specielt opløftende, for det står værre til, og det går hurtigere, end de fleste formentlig er klar over. Og ifølge forskerne er netop lederskab en vigtig forudsætning for at løse klimakrisen.

Baseret på forskernes indsigter præsenterer rapporten derfor også 10 principper for fremtidens klimalederskab. Principper, som ledere overalt i samfundet kan bruge til at udvikle deres lederskab i en retning, der tager vare på klimaet og fremtidssikrer deres forretning. Lige nu står mange ledere med udfordringer, der er skabt af eftervirkninger fra pandemien, krigen i Ukraine, inflation og energi- og forsyningskrise. Det er store - og for mange – uoverskuelige kriser. Men klimakrisen er eksistentiel, og at få den løst er forudsætningen for hele vores eksistens. Samtidig vil krisen kun accelerere, hvis vi bliver ved med at behandle symptomer i stedet for årsager.