Mit Lederne

Vigtigt med ro om arbejdsmiljøindsatsen

Vigtigt med ro om arbejdsmiljøindsatsen

Hos Lederne glæder man sig over, at et bredt politisk flertal bakker op om den arbejdsmiljøaftale, som blev præsenteret sent i aftes.

31. marts 2023

”Det er helt afgørende, at arbejdsmiljøområdet ikke er en politisk kampplads i en tid, hvor blandt andet mangel på arbejdskraft og økonomisk usikkerhed risikerer at sætte sit præg på trivslen ude på mange arbejdspladser.”

Det er reaktionen fra Ledernes arbejdsmiljøpolitiske chef, Lars Andersen, oven på aftenens præsentation af en bred politisk og fireårig arbejdsmiljøaftale. Den afsætter over de næste fire år 1,3 mia. kroner til indsatsen mod farligt og nedslidende arbejdsmiljø og social dumping.

”Det er fornuftigt med varige, stabile bevillinger til Arbejdstilsynet. På den måde kan tilsynet bedre planlægge og udvikle en langsigtet tilsynsindsats baseret på et holdbart fundament af erfarne og dygtige medarbejdere. For stop and go-bevillinger tjener ikke hverken arbejdsmiljø eller arbejdspladser,” siger han og uddyber:

”Det er samtidig afgørende, at Arbejdstilsynets arbejde tilrettelægges og prioriteres på en måde, så myndighedens ressourcer anvendes, der hvor behovet er størst, og hvor man således får mest arbejdsmiljø for pengene. Opgaven bliver derfor at udføre en mere præcis udvælgelse af de arbejdspladser, hvor man ikke følger reglerne.”

Han noterer også med tilfredshed, at der i aftalen er lagt op til et styrket fokus på at sikre det psykiske arbejdsmiljø og at reducere stress.

”Vi kan se, at stress og dårlig trivsel fortsat er et mærkbart problem blandt både ledere og medarbejdere. Derfor kan vi også kun glæde os over, at man i den nye arbejdsmiljøaftale afsætter midler til netop dette område,” siger Lars Andersen.

Aftalen indeholder også et særligt fokus på lederens rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

”Det er glædeligt, at værdien og vigtigheden af ledere og ledelse understreges blandt andet ved etablering af en ny hotline i Arbejdstilsynet, hvor ledere kan få hjælp og vejledning om psykisk arbejdsmiljø,” siger Lars Andersen.

Derudover skal Arbejdstilsynet afholde online-temamøder for ledere, og der sættes fokus på barrierer for anvendelse af eksisterende tilbud om lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.