Stærk aftale om skærpet indsats mod sexchikane

Ledernes administrerende direktør mener, at den nye trepartsaftale om en skærpet indsats mod sexchikane er et stærkt bidrag til den nødvendige kulturændring på det danske arbejdsmarked. I aftalen, som Lederne er en del af, indføres blandt andet højere godtgørelse til de krænkede i grove sager.

28. februar 2022

- Jeg synes, at vi har fundet en rigtig fin balance i den nye trepartsaftale, som vil styrke indsatsen mod sexchikane på danske arbejdspladser. Lederne har i forhandlingerne, som har løbet i over et år, stået hårdt på, at de nye regler kun skal ramme de arbejdsgivere og ledere, der ikke prioriterer og i tilstrækkeligt omfang tager forebyggelse og håndtering af sexchikane alvorligt. Og dermed ikke ramme alle dem, som arbejder seriøst med at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø. 

Sådan siger Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne, om den trepartsaftale, som Lederne netop har indgået sammen med regeringen og de øvrige parter på det danske arbejdsmarked. 

- Vi ved fra undersøgelser og konkrete initiativer i Lederne, at det store flertal tager sexchikane meget alvorligt. Rigtig mange har for eksempel skrevet under på vores løfte om nultolerance og deltaget i vores digitale kursus om forebyggelse og håndtering af sexchikane. Der sker meget positivt lige nu, og derfor har det været afgørende for os, at vi ikke fik lavet regler, som rammer de arbejdspladser, der lever op til deres ansvar, og vil skade den unikke samarbejds- og tillidskultur, som er en vigtig faktor for Danmark i den internationale konkurrence, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Trepartsaftalen betyder blandt andet, at arbejdsgivere i grove sager kan blive dømt til at betale betydeligt højere godtgørelser til de krænkede. Der indføres også bedre beskyttelse af elever og lærlinge, som udsættes for sexchikane. Og samtidig gøres det klart, at de ansatte har både legitimiteten og pligten til at videregive oplysninger, hvis de bliver opmærksomme på sexchikane, som de ikke selv kan løse.

Ny alliance skal skærpe kampen mod sexchikane
Ledernes administrerende direktør fremhæver vigtigheden af, at både arbejdsgivere, ledere og medarbejdere står bag de 16 initiativer, som kommer 360 grader rundt om at sætte en ny scene for at skabe den helt nødvendige kulturændring, som skal sparke sexchikane ud af alle arbejdspladser. 

Bodil Nordestgaard Ismiris glæder sig samtidig over, at der som en del af trepartsaftalen etableres en ny alliance om forebyggelse af sexchikane fremover. Alliancen skal fastholde fokus på emnet gennem dialog, videndeling og konkrete projekter og er åben for alle relevante organisationer inden for arbejdsmarkedet, uddannelsessektoren og civilsamfundet. Lederne vil naturligvis deltage i alliancen og fortsat arbejde hårdt for at ruste medlemmerne til at forebygge og håndtere sexchikane endnu bedre.

- Vi ved, at rigtig mange virksomheder og ledere allerede gør meget for at sikre en kultur, hvor sexchikane er totalt uacceptabelt. De arbejder meget med forebyggelse og har samtidig klare retningslinjer for, hvordan de håndterer det, hvis der alligevel dukker sager op. Det skal vi holde fast i, og det kan aftalen og den kommende alliance bidrage til, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

PRESSEKONTAKT

Anders Hvass

Konstitueret pressechef ANDERS HVASS

ahv@lederne.dk

Mobil: 2545 6427