Reformkommissionen peger på Lederalliancen som eksempel på at få unge videre

Reformkommissionen slår i dag fast, at der er brug for mere samarbejde mellem virksomhederne og kommunerne, og at flere unge med uforløst potentiale skal tættere på arbejdsmarkedet. 

23. maj 2023

Det taler direkte ind i Ledernes initiativ Lederalliancen, der arbejder med at matche unge og virksomheder, og det glæder Ledernes administrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris, at Reformkommissionen nævner Lederalliancen som et godt eksempel.

Lederalliancen samler ledere i hele landet, der vil gøre en forskel for de unge. Alliancen bygger bro mellem virksomhederne og kommunerne, så processen med at skabe gode match bliver smidig og let tilgængelig for virksomhederne. Matcharbejdet udmøntes ved lokale håndholdte indsatser. Målet er at give nogle af de alt for mange unge, som hverken er i job eller uddannelse, fodfæste på en arbejdsplads og mod på at komme videre.

”Der er stor velvilje blandt ledere om at tage et socialt ansvar og hjælpe de unge tættere på arbejdsmarkedet. Og når kommuner og virksomheder står sammen, er det uhyre effektivt. Men erfaringen viser, at det ikke altid er nemt for parterne at finde hinanden. Derfor skabte vi i samarbejde med Videnshuset Cabi og Dansk Industri med støtte fra Tuborgfondet Lederalliancen for at gøre det nemt for virksomheder at hjælpe de unge,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Ledere vil gerne tage et socialt ansvar, men nogle oplever bureaukratiske barrierer og har svært ved at gennemskue de gældende regler og tilskudsmuligheder. Derfor bakker Lederne også op om andre elementer i Reformkommissionens anbefalinger, som handler om forenkling af reglerne og tilskudsordningerne på området.

Fra starten var det altafgørende for Lederne, at kommunerne var med om bord i Lederalliancen, da de kommunale aktører med deres kendskab og adgang til de unge spiller en central rolle.

”Men selvom kommunen er en hovedaktør, så spiller vi som ledere en afgørende rolle. Vi kan åbne arbejdspladser op og give opgaver, ansvar og adgang til arbejdsfællesskaber. Og det er alt sammen noget, vi ved hjælper de unge, som har det svært. For de er potentialer, og vi har brug for dem,“ siger Bodil Nordestgaard Ismiris.