Lederne og tænketanken EQUALIS: Opret et ligestillingsråd

På ligestillingsfronten halter vi i Danmark efter vores nordiske naboer. Tænketanken EQUALIS og Lederne foreslår derfor etablering af et ligestillingsråd, der skal styrke området og sikre politisk forpligtigelse.

11. januar 2023

Ligestilling i Norden

  • I Finland er ligestilling forankret hos Ministeren for Nordisk Samarbejde og Ligestilling. Bemærk, at selvom der ikke er et selvstændigt ligestillingsministerium, er der tværgående lovgivningsansvar. Ministeren understøttes af et råd for kønsligestilling, som foreslår og rådgiver om lovgivning.
  • I Island forvaltes ligestillingsloven af Statsministeriet, som dækker visse ligestillingsområder i en afdeling for ligestilling og menneskerettigheder, mens fagministerier har ansvar for at tænke ligestilling ind i deres egne ressortlove. Statsministeriet understøttes af direktoratet for ligestilling, som monitorerer ligestillingsloven og rådgiver om lovdesign.
  • I Norge ligger ligestilling under Kulturministeriet i en afdeling for ligestilling, non-diskrimination og internationale forhold. Arbejdet understøttes af et ligestillings- og diskriminationsorgan, der har en vidensskabende og debatterende funktion.
  • I Sverige har Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet to ministre: En for beskæftigelse og integration og en ligestillingsminister. Ministeriet dækker altså over flere fagområder, men har særskilte ministre. Under ministeriet ligger blandt andet Ligestillingsstyrelsen, som arbejder med opfølgning, analyse, koordinering, viden og støtte til at opnå de ligestillingspolitiske mål.

 

Pressekontakt

Jesper Melgaard

Jesper Melgaard

Pressechef

Mobil: 27694569
E-mail: jem@lho.dk