Ny rapport bekræfter behovet for Lederalliancen

I en ny rapport ser Beskæftigelsesministeriet nærmere på, hvem de 43.000 unge uden uddannelse eller arbejde er. Analysen bekræfter behovet for en håndholdt indsats, præcis som Lederalliancen har succes med. Projektet er godt på vej mod 100 match mellem unge og virksomheder – og partnerne bag arbejder nu for at gøre initiativet permanent.

I dag udkommer rapporten ”Status på arbejdsmarkedet”, hvor Beskæftigelsesministeriet fokuserer særligt på den store gruppe af unge, der i dag står uden arbejde og uddannelse. Rapporten viser, at de 43.000 unge mellem 15-24 år har meget forskellige baggrunde, og der er derfor stor forskel på, hvilken indsats de har brug for på vejen mod job eller uddannelse. 

Det er også erfaringen fra partnerskabet bag Lederalliancen: 

”Rapporten fra Beskæftigelsesministeriet bekræfter det, vi har erfaret – nemlig at der er tale om en meget divers gruppe af unge. Derfor har vi succes med Lederalliancen, hvor vi håndholder processen for at skabe unikke match mellem den enkelte unge og en virksomhed. Og det virker. For på kort tid er det lykkes at give mange unge mennesker en succesoplevelse og noget at stå op til,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne, som sammen med Dansk Industri og videnshuset Cabi har skabt Lederalliancen med støtte fra Tuborgfondet.

Stort udbytte

En af de unge i Lederalliancen er 22-årige Stefan, som gennem Lederalliancen er blevet matchet til et praktikophold på værkstedet hos elektronikvirksomheden GreenMind i Ballerup:  

”Praktikjobbet har virkelig givet mig meget. Her er et godt fællesskab, og her er ligesom plads til mig. Det har givet mig selvtillid, og nu ved jeg, at jeg kan klare et fuldtidsjob. Nu har jeg fået lidt mere retning i mit liv, og jeg er glad,” siger Stefan.  

Også for virksomhederne, som går ind i Lederalliancen, kan det have stor og positiv betydning på denne måde at åbne dørene for de unge. 

”Vi har længe arbejdet på at hjælpe unge med udfordringer i beskæftigelse og har tidligere fået unge fra job- og beskæftigelsescentre. Men med Lederalliancen er det anderledes. Det er mere logisk, for det er mere lokalt – og det giver bare bedre mening, at det er et mere skræddersyet forløb, end vi har oplevet tidligere,” siger Nicolai Serup, værkstedschef hos Greenmind.

Model virker

Adskillige aktører og civilsamfundsorganisationer bidrager i dag til at finde løsninger på at få flere unge med i job- eller uddannelsesfællesskabet, og Lederalliancen har vist sig at være et godt supplement. Siden etableringen af alliancen for godt et år siden er over 60 unge matchet med ledere og virksomheder – og alliancen er dermed allerede mere end halvvejs mod målet om 100 match ved udgangen af 2024, forklarer rådgivningsdirektør Kinga Szabo Christensen fra Dansk Industri. 

”Vi er meget tilfredse med, at vi sammen har fundet en model, der virker. For vi skal have løst, at så mange unge hverken har et arbejde eller en uddannelse at stå op til om morgenen. Det er et kæmpe tab - både for samfundet men også for den enkelte, som går glip af vigtige fællesskaber og hverdagen med kollegaer,” siger Kinga Szabo Christensen. 

Og hun suppleres af Mette Rønnau, direktør hos videnshuset Cabi: 

”Det er lykkes os at bygge bro mellem de vigtige aktører på tværs af landet. Ved at tilbyde et supplement  til kommunernes indsats har vi, sammen med virksomhedernes ledere, kunnet fokusere på at finde de rette opgaver, der både hjælper de unge, og hvor de unge også bliver værdifuld arbejdskraft. Og det er vi meget stolte af og tilfredse med,” siger Mette Rønnau. 

I lyset af de positive resultater arbejder partnerne bag Lederalliancen nu for, at modellen gøres permanent.  


Om Lederalliancen 

  • Lederalliancen er skabt af Lederne, Dansk Industri, videnshuset Cabi – og støttet af TuborgFondet.  
  • Der er tale om er et skræddersyet og håndholdt tilbud over hele landet, som tager udgangspunkt i både den unge og virksomheden.  
  • Lederalliancen er et supplement til eksisterende indsatser og er en civilsamfundsindsats. 
  • Ved at bygge bro til de kommunale ungeindsatser er det lykkedes at matche mere end 60 unge med ledere og virksomheder, der åbner døren for beskæftigelse og fællesskaber. 

Læs mere om Lederalliancen her!