Ny aftale skaffer alt for lidt arbejdskraft

Den smalle politiske aftale batter desværre alt for lidt i forhold til at løse de akutte udfordringer med mangel på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Ledernes administrerende direktør ærgrer sig over, at Folketinget ikke har kunnet levere en mere ambitiøs aftale.

21. januar 2022

- Den allerstørste udfordring for danske ledere netop nu er at finde tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Det betyder i praksis, at ledere må sige nej til nye ordrer, patienter på landets hospitaler må spejde endnu længere efter en sygeplejerske, og forbrugerne ikke kan få deres varer. Derfor er det stærkt skuffende, at den nye politiske aftale kun giver et meget beskedent bidrag til at løse den udfordring. Vi havde håbet på langt større ambitioner i aftalen.

Sådan siger Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne, som reaktion på den aftale, som et smalt flertal i Folketinget netop har indgået. Der er kun få reelle bidrag til at skaffe mere arbejdskraft i aftalen:

- Det er positivt, at politikerne afskaffer modregning i pensionisters arbejdsindkomst både for dem selv og deres partner, hvilket forhåbentlig kan tilskynde endnu flere seniorer til at arbejde lidt længere eller lidt mere end i dag. Samtidig hæves beskæftigelsesfradraget, og derudover giver det i den nuværende situation også mening at sænke dagpengesatsen for nyuddannede. Desværre er det ikke noget, der skaffer flere hænder her og nu, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun peger samtidig på, at sænkelsen af dagpengesatsen for nyuddannede kræver, at man på anden vis gør en større indsats for at hjælpe de nyuddannede hurtigere i job, så de ikke blot lades i stikken.

Topskat mangler i aftalen

- I Lederne havde vi gerne set, at topskattegrænsen blev hævet væsentligt, og at det blev markant nemmere at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. Det ville have været en stor hjælp for de arbejdsgivere og ledere, som mangler folk netop nu, men de dele var der desværre ikke flertal bag, siger Ledernes administrerende direktør.

Aftalen betyder også, at forsikrede ledige, som har været i arbejde i mindst to af de seneste tre år, kan få mere i dagpenge end i dag under de første tre måneders ledighed. Det støtter Lederne, selv om det isoleret set ikke bidrager til at løse arbejdskraftudfordringen.

- Vores medlemmer i Lederne er typisk hurtige til at finde et nyt arbejde, hvis de skulle være uheldige at miste deres job, og sådan er det heldigvis for mange på det danske arbejdsmarked. Derfor er det også fornuftigt at hæve dagpengesatsen i de første måneders ledighed, så vi fastholder et klart incitament for de fleste lønmodtagere til at være medlem af en a-kasse. Det er en væsentlig faktor for at fremtidssikre den danske flexicurity-model på arbejdsmarkedet, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Pressekontakt

Søren Kudahl

Pressechef Søren Kudahl

sku@lho.dk

Mobil: 2338 4211