Mere konsekvens over for dårlige offentlige ledere

Lederne er helt enig med Allan Søgaard Larsen, formand for regeringens ledelseskommission, når han torsdag i Finans udtaler, at der omgående skal gribes ind over for ledere, der ikke magter deres opgave.

14. december 2017

- Der er brug for et holdningsskifte i den offentlige ledelseskultur. Vi skylder borgere og virksomheder, at ledelsesopgaven i det offentlige bliver taget mere alvorligt, siger formand for Lederne Svend Askær.

 

Kun hver femte leder i det offentlige tilkendegiver, at der i deres organisation er tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer. Den holdning er mest udtalt inden for forsvar og politi. 3 ud af 4 ledere er direkte uenige i, at der er tradition for at afskedige ledere, der ikke præsterer.

 

- Det er selvsagt ikke et mål i sig selv at afskedige ledere i den offentlige sektor. Målet må være, at behovet for at tage dette ultimative skridt bliver så lille som muligt – bl.a. ved, at den offentlige sektor bliver bedre til både at rekruttere ledere og sikre udvikling af lederne som gode ledere. Og gennem tydelige krav og forventningsafstemning til lederne. Men i de tilfælde, hvor afskedigelse er den eneste løsning, må man ikke vige uden om. Hvis man gør det, tager man ikke sit ansvar på sig som offentlig topchef, fortsætter Svend Askær.     

 

Ledere på forskelligt niveau ser forskelligt på, om der er tradition for at afskedige ledere. Det er blandt ledere af medarbejdere, fx institutionsledere, at undersøgelsen finder størst andel af ledere, der tilkendegiver, at der ikke er tradition for afskedige ledere, der ikke præsterer. Det peger på, at det ikke mindst er på dette lederniveau, at der er brug for at udvise mere konsekvens over for ledere, der ikke præsterer optimalt i jobbet som leder.  


Kontaktoplysninger

Svend Askær
Formand hos Lederne
Telefon 3283 3283
E-mail sa@lederne.dk

 

 

Berit Toft Fihl
Sekretariatschef hos Lederne
Telefon 2428 2453
E-mail btf@lederne.dk