Lederes løn stiger på samme niveau som medarbejdernes

Privatansatte ledere fik en lønstigning på 4,8 procent i seneste periode. 

Lederne har som alle andre på arbejdsmarkedet indhentet noget af det, de tabte i realløn i en periode med stærkt stigende inflation i 2022.

Ledere i den private sektor fik en lønstigning på 4,8 procent, viser de nyeste tal, der dækker perioden 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023.

Dermed følger de privatansatte ledere lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. På DA-området steg lønnen med 4,9 pct. i samme periode.

"Der er ofte snak om, at ledernes lønninger stikker af fra medarbejdernes, men når vi kigger på den brede gruppe af ledere i Danmark, kan vi igen i år konstatere, at det ikke er tilfældet. Tværtimod. Lederne udviser ansvarlighed med lønstigninger, der følger den generelle udvikling på arbejdsmarkedet,” siger Ledernes administrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris.  

På tværs af brancher er stigningen i ledernes løn stort set ens. 

Gennemsnitslønnen for privatansatte ledere er 71.320 kr. om måneden. Det dækker over en betydelig og naturlig lønspredning afhængig af, hvor i ledelseshierarkiet man befinder sig. 

Den gennemsnitlige månedsløn for direktører er på 121.348 kr., mens den for ledere nederst i ledelseshierarkiet er 62.276 kr. om måneden. 

Lønstatistik 2023