Ledere har nøglerolle i at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet

Lederne på de danske arbejdspladser har en nøglerolle, når det gælder om at fastholde seniorer flere år på arbejdsmarkedet. Derfor glæder det direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen, at regeringen har nedsat en seniortænketank, som Lederne har fået en plads i.

30. maj 2018

Tænketanken skal blandt andet indsamle viden om, hvad der får seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen kan få ledige seniorer i arbejde.

Ifølge Finansministeriet har knap en tredjedel af den massive beskæftigelsesfremgang, vi har haft gennem de seneste fire år, ligget i aldersgruppen 60-64 år. For den gruppe er beskæftigelsen steget med mere en 50.000 personer. Samtidig er ledigheden lav. Ledigheden blandt 50-59-årige er helt nede på 3,3 procent, og blandt de 60-64-årige er ledigheden 3,7 procent.

- Ud over de gunstige konjunkturer er ingen tvivl om, at tilbagetrækningsreformerne har haft stor betydning for beskæftigelsesfremgangen for seniorerne. Det har medført en afgørende holdningsændring hos både medarbejdere, ledere og virksomheder i forhold til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men der er potentiale til at få endnu flere seniorer til at blive længere i arbejdslivet, siger Henrik Bach Mortensen.

Han understreger, at det for Lederne er vigtigt, at seniortænketanken får ”frie hænder” til at drøfte emner, der måtte komme op.

Lederne vil som medlem af den nye seniortænketank blandt andet sætte fokus på følgende:

  • Al lovgivning, der diskriminerer seniorer, skal fjernes.
  • Beskæftigelsesindsatsen skal gås igennem i sømmene for at se, om der her er barrierer for at få flere ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet.
  • Overenskomsterne skal have et eftersyn med henblik på at vurdere, om de er tilstrækkeligt fleksible, når det gælder om at fastholde seniorer.

Tænketanken skal afslutte sit arbejde i sommeren 2019.

Kontaktoplysninger

Henrik Bach Mortensen
Direktør, Lederne
Tlf.: 2491 9957
E-mail: hmo@lederne.dk

 

 

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent, Lederne
 Tlf.: 3283 3456
E-mail: mpe@lederne.dk