Ledere er klar til at hjælpe udfordrede unge ind på arbejdsmarkedet

Danske ledere er klar til at hjælpe unge på kanten tættere på arbejdsmarkedet. Men alt for ofte støder lederne på bureaukratiske barrierer, når de forsøger at løse en samfundsudfordring, som kan have store og varige konsekvenser.

13. april 2023

Der er stor velvilje blandt landets privatansatte ledere til at hjælpe unge, som står uden arbejde eller uddannelse, tættere på beskæftigelse. Men bureaukrati og uigennemskuelige regler kan lægge en dæmper på den gode vilje. Det viser en undersøgelse fra Lederne foretaget i marts 2023. Ca. 67 pct. af de 1.154 adspurgte, privatansatte ledere har således enten lyst til at hjælpe unge tættere på arbejdsmarkedet – fx gennem fritidsjob, mentorforløb eller lignende – eller gør det allerede.

”Ledere spiller en helt central rolle, når det gælder om at give de unge et løft. Lederne kan vise de unge tillid og give dem ansvar gennem arbejdsopgaver. Ansvar, som er med til at udvikle den unge både fagligt og personligt – og dermed give tiltrængt selvtillid. I sidste ende kan succesoplevelser måske veksles til en større lyst til mere uddannelse eller arbejde på sigt,” siger administrerende direktør i Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris. 

Hun understreger, at der er et stort behov for at styrke indsatsen for at hjælpe de cirka 42.000 unge mellem 15 og 24 år, som hverken er i uddannelse eller i job, hvilket svarer til cirka seks procent af en ungdomsårgang.

”Det er et tab for den enkelte, for samfundet og for virksomhederne. Danmark går glip af vækst hvert år pga. mangel på arbejdskraft, men målrettede indsatser for at hjælpe de unge på rette spor kan afhjælpe manglen på hænder, styrke økonomien og give de unge en tilknytning til fællesskaber på arbejdspladsen,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris og uddyber:

”For ledere, der i forvejen hjælper unge i beskæftigelse, er der flere gevinster at hente – både rekruttering af nye medarbejdere, men også at man bidrager til at tage et helt nødvendigt samfundsansvar i en tid med mere end én bundlinje.”

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen fra Lederne svarer over en tredjedel af de adspurgte ledere, at en målrettet indsats for at få aktiveret de 42.000 unge, som hverken er i uddannelse eller job, vil være en af de mest effektive løsninger for at afhjælpe manglen på arbejdskraft. 
 

Administrativt bøvl

Desværre oplever privatansatte ledere også bureaukratiske barrierer, når de forsøger at hjælpe udsatte unge. Godt hver fjerde leder, som har erfaringer med at hjælpe udsatte unge, oplever, at det både kan være administrativt tungt, og at det samtidig kan det være svært at overskue de gældende regler og tilskudsmuligheder.

”Der er helt grundlæggende behov for at hjælpe lederne med at få overblik over reglerne på området og hjælpe med at håndtere de administrative opgaver. Virksomhederne har samtidig brug for konkrete råd og inspiration til, hvordan man kommer i gang og hjælp til at starte et forløb op med udsatte unge,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Det er blot et par af de første indhentede erfaringer fra Lederalliancen, som er et partnerskab mellem Lederne, videnshuset Cabi og Dansk Industri, der netop fået støtte fra Tuborgfondet til at styrke indsatsen yderligere. Lederalliancen er et netværk af virksomheder og lokale aktører over hele landet, som skal hjælpe unge på kanten ind på arbejdsmarkedet. Målet er at matche ledere med unge, så de kan få forløst deres potentiale og får mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen bland de privatansatte ledere

Vil du have lyst til at hjælpe unge på kanten tættere på beskæftigelse, fx gennem mentorforløb, sparring, fritidsjob, som praktikvejleder eller lignende på din arbejdsplads?
Har du eller din virksomhed oplevet nogle af følgende barrierer ved at forsøge at hjælpe unge på kanten til at komme tættere på beskæftigelse fx gennem mentorforløb, sparring, fritidsjob, som praktikvejleder eller lignende?
Vil et eller flere af de følgende tiltag gøre det lettere for dig og din virksomhed at hjælpe unge på kanten ind på arbejdspladsen? (vælg op til tre svar)

Kontakt

Jesper Melgaard, pressechef
Telefon: 2769 4569
E-mail: jem@lederne.dk