Mit Lederne

God trivsel starter med lederen selv

God trivsel starter med lederen selv

To ud af tre ledere har det seneste år oplevet, at medarbejdere blev sygemeldt på grund af stress og manglende trivsel, viser ny undersøgelse. Lederne og PFA lancerer derfor et nyt, digitalt værktøj, der gør lederen klogere på sig selv – og på sin rolle i opbygningen af et sundt arbejdsmiljø 

Udfordringer med stress og dårlig trivsel på landets arbejdspladser er desværre kommet for at blive. Ifølge en ny spørgeundersøgelse fra Lederne og PFA blandt Ledernes medlemmer har to tredjedele (66 pct.) af landets privatansatte ledere oplevet sygemeldinger på grund af netop stress og dårlig trivsel indenfor det seneste år.

”Det kan have store og langstrakte konsekvenser for både den enkelte medarbejder – og for virksomheden, hvis vi ikke fokuserer på, hvordan vi som ledere kan bidrage til at skabe god trivsel i arbejdslivet. Trivsel og performance går nemlig hånd i hånd. Men for at lykkes, kræver det, at lederen er klog på mennesker og sig selv. Selvindsigt og arbejdet med egne styrker og svagheder kræver en stor indsats og ikke mindst mod,” siger Camilla Holm, koncerndirektør i PFA for Kunder & Service.

Hun suppleres af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne – Danmarks største faglige organisation for ledere med flere end 134.000 medlemmer:

”Det er en stor opgave, som lederne selvfølgelig tager meget alvorligt. De går forrest og arbejder dagligt på at skabe et miljø, som er både trygt og åbent. Men det kræver, at man som leder selv tør åbne op og sætte ord på det, der kan være svært. Det kan være grænseoverskridende som leder at skulle bringe sig selv i spil, men ved at gøre det, kan lederen skabe den nødvendige psykologiske tryghed og åbne dialog med medarbejderne, der styrker trivslen,” siger hun.

Nyt redskab skal styrke ledernes selvindsigt og viden

Det nye digitale værktøj, som er udviklet af PFA og Lederne gør det lettere for lederne at bringe sig selv i spil. Det tager udgangspunkt i kernekvadranten – et udviklingsværktøj, der giver lederen en dybere indsigt i, hvordan vedkommendes adfærd påvirker andre og omvendt. En kernekvadrant tager udgangspunkt i lederens styrker, og det udviklingspotentiale der ligger i at forstå dem fra flere vinkler.

”Vi håber, at værktøjet kan være med til at åbne op for en god og konstruktiv dialog om personlige styrker og svagheder, der kan bane vejen for et stærkere samarbejde mellem ledere og medarbejdere,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris og uddyber:

“Udgangspunktet er solidt, for vores undersøgelse viser, at lederne er fuldt ud bevidste om, at det er en ledelsesopgave at skabe trivsel. Derfor er det også vigtigt, at den enkelte leder kan få hjælp til at arbejde med sig selv og blive klogere på egne signaler.”

Den nye undersøgelse viser, at landets ledere selv er mindre tilbøjelige end deres medarbejdere til at gå til chefen, hvis de er pressede. (69 pct. mod 82 pct.).

”Du skal være i stand til at hjælpe dig selv, før du kan hjælpe andre. Og det er helt legitimt at arbejde både med dine styrker og svagheder – også som leder. Denne selvindsigt er nødvendig for at sikre den åbne dialog mellem ledere og medarbejdere, der er afgørende, hvis du vil skabe trivsel i dit team og i din organisation,” siger Camilla Holm.

Den nye web-løsning fra PFA og Lederne kan findes her!