Fra klimakrise til klimahandling – 10 principper for fremtidens klimalederskab

Ni af landets førende forskere og klimaeksperter understreger i ny publikation fra Lederne og Navigating 360, at klimakrisen er langt værre, end de fleste tror. Samtidig peger de på behovet for handlekraftig ledelse som den vigtigste vej til at håndtere krisen. En anbefaling, som omsættes til 10 principper for fremtidens klimalederskab.

24. november 2022

Det er historisk mangel på globalt klimalederskab, der bærer en stor del af ansvaret for den dybe krise, vi befinder os i, men samtidig er det også ledere og ledelse i alle dele af samfundet, der er nøglen til at bremse og håndtere katastrofen.

Sådan lyder en af de centrale konklusioner i publikationen ”Fra klimakrise til klimahandling”, som Lederne, landets største faglige organisation for ledere, og forskernetværket Navigating 360 udgiver i dag. I publikationen beskriver ni af Danmarks førende forskere og klimaeksperter de udfordringer, klimakrisen tegner. Deres konklusioner er oversat til 10 principper, som udstikker kursen for fremtidens klimalederskab.

”Vi oplever igen og igen, at klimaindsatsen ender i forblommede ord, hensigtserklæringer og politisk korrekte statements, hvor enkelte foregangslande er mere undtagelsen end reglen. Det har vi endnu en gang oplevet under det nylige COP27, hvor det kom til at handle om grønt tovtrækkeri på vejen mod den laveste fællesnævner,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør hos Lederne, og uddyber:

”Skal vi gøre noget effektivt ved klimakrisen, er der brug for handling, der er brug for ledelse.”

En accelererende krise
Konklusionerne i publikationen er ikke opløftende. For det står værre til med klimaforandringerne, og det går hurtigere, end de fleste formentlig er klar over.

”Vi må erkende, at vi har bragt os selv i en eksistentiel krise – og erkende, at vi ikke er hævet over naturen, men er en del af naturen. Den eksistentielle krise er summen af flere kriser, og den accelererer kun, mens vi hele tiden ændrer fokus og behandler symptomer frem for årsager,” skriver Katherine Richardson, professor ved KU, i publikationen.

10 principper viser ledelsesvejen
Forskerne tegner samlet set et tydeligt billede af en virkelighed, hvor ledelse er en vigtig forudsætning for at løse klimakrisen. De 10 principper for fremtidens klimalederskab kan ledere overalt i samfundet bruge til at udvikle deres rolle.

”Principperne går blandt andet ud på, at vi må beslutte os for, hvem vi egentlig vil være som ledere og erkende, at virksomhederne er en del af den natur, der omgiver os, og at krisehåndtering bliver en fast del af vores hverdag. Det er slut med at leve stille og godt, i stedet må lederne være klar til at påtage sig positionen som rollemodeller, når klimaambitioner skal omsættes til klimahandling. Der er med andre ord brug for et aktivistisk lederskab,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Publikationen er målrettet ledere på alle niveauer og i alle sektorer af samfundet – fra politikere til virksomhedsledere til ledere i det offentlige.

"Jeg håber, ledere vil tage forskernes budskaber og de ti principper til sig og gøre op med sig selv, hvordan vi bliver en del af løsningen. Der er brug for, at hver eneste leder tænker sin rolle radikalt om, for der venter store samfundsændringer lige om hjørnet.”

”Ledere ser ind i en fremtid, hvor de ikke bare skal afbøde klimakrisens konsekvenser ved at reducere CO2-udledningen. Opgaven kommer i høj grad også til at handle om søge indflydelse der, hvor de nye markedsvilkår bliver skabt, og at sikre ambitiøse og retfærdige rammevilkår, der skaber værdi og kan tilgodese den grønne omstilling bedst muligt,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hvem står bag?

Forskerne bag publikationen “Fra klimakrise til klimahandling” er tilknyttet Navigating 360 – en tænketank, der bringer forskernes viden i spil ved løsningen af aktuelle samfundsproblemer. Netværket er stiftet af Erik Rasmussen, også stifter af Mandag Morgen og Sustainia. Netværket er etableret i samarbejde Kristian Lauta, prorektor og professor ved KU. Forskerne er:

  • Sebastian Mernild, professor ved SDU
  • Katherine Richardson, professor ved KU
  • Kristian Lauta, prorektor og professor ved KU
  • Peter Birch Sørensen, professor ved KU
  • Michael Bang Petersen, professor ved Aarhus Universitet
  • Karen Lund Petersen, professor ved Stavangers Universitet
  • Mickey Gjerris, lektor ved KU
  • Rebecca Adler-Nissen, professor ved KU
  • Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank, Concito

 

Læs hele publikationen ”Fra klimakrise til klimahandling. 10 principper for fremtidens klimalederskab".

Yderligere oplysninger:

Jesper Melgaard, pressechef i Lederne

Telefon. 27 69 45 69
E-mail: jem@lho.dk

 

Erik Rasmussen, Navigating 360

Telefon: 31 64 10 00
E-mail: er@sustainia.me