Mit Lederne

Finanslovsforslag med gode initiativer løser stadig ikke mangel på arbejdskraft

Finanslovsforslag med gode initiativer løser stadig ikke mangel på arbejdskraft

Manglen på hænder, hoveder og de rette kompetencer på arbejdsmarkedet er en af de største udfordringer, vi som samfund står overfor. Derfor glæder det Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris, at regeringen har fundet plads til vigtige tiltag, der adresserer behovet for flere kvalificerede medarbejdere. Men hun understreger samtidig, at der skal meget mere til.

31. august 2023

Regeringen har i sit finanslovsforslag flere initiativer, der kan bidrage til at sikre mere arbejdskraft. Det drejer sig ikke mindst om en årlig økonomisk indsprøjtning til at løfte erhvervsuddannelserne. Derudover ønsker regeringen, at muligheden for, at visse ledige kan opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats indenfor de brancher, som mangler arbejdskraft, gøres permanent.

"Der er vigtige tiltag i finanslovforslaget, som kan bane vejen for flere hænder og hoveder. Vi står allerede nu med store rekrutteringsudfordringer på en række områder, og det ser desværre kun ud til at blive mere udtalt de kommende år, hvor store årgange forlader arbejdsmarkedet," siger Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør hos Lederne.

"Vi har brug for, at flere søger mod erhvervsuddannelserne. Flere faglærte er afgørende for, at vi kan sikre høj kvalitet i vores velfærd og komme i mål med den grønne omstilling. Derfor er der også stor ros herfra til regeringen for den økonomiske indsprøjtning, som kan være med til at give erhvervsuddannelserne et tiltrængt kvalitetsløft og derigennem gøre uddannelserne mere attraktive," siger Bodil Nordestgaard Ismiris, som desuden glæder sig over, at regeringen samtidig afsætter flere midler målrettet den grønne omstilling.

Finanslovforslaget rummer også en indsats for de børn og unge, som i folkeskolen har brug for et mere skræddersyet læringstilbud for at kunne være parat til uddannelse og jobmarkedet.

"Det er meget glædeligt, at vi allerede i folkeskolen sætter ind overfor de børn og unge, der har særlige behov. Vi ved, at sådan en indsats kan have stor effekt senere i livet. Vi ser det som et vigtigt skridt i forhold til at hjælpe de alt for mange unge, der i dag hverken er i job eller uddannelse. Og det taler også ind i Ledernes initiativ, Lederalliancen, der arbejder med at matche unge og virksomheder. De er potentialer, og vi har brug for dem – både nu og i fremtiden," siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Lederne savner dog flere initiativer i regeringens finanslovforslag, der er direkte rettet mod at sikre mere arbejdskraft og give bedre muligheder for at hente flere internationale medarbejdere til Danmark.

"Det er vigtigt, at vi arbejder med, hvordan vi får flere hænder her og nu. Og der må vi også se uden for landets grænser. Det skal blive nemmere og hurtigere for virksomheder og ledere at skaffe flere internationale medarbejdere. Her kan regeringen jo blandt andet finde inspiration i Moderaternes udspil fra tidligere på ugen, der rummer flere gode elementer. Vi ser desuden frem til, at der bliver taget andre vigtige skridt for at løse manglen på medarbejdere, når regeringen senere i efteråret kommer med sit udspil til en 2030-plan," siger Bodil Nordestgaard Ismiris.