Fagbevægelsen gambler med demokratiet

Hos Lederne tager man kraftigt afstand til forslaget om en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag og efterlyser i stedet, at fagbevægelsen tager medansvar.

18. januar 2023

”Jeg har respekt for, at man fra fagbevægelsens side værner om sine interesser – også i debatten om afskaffelsen af store bededag. Det er helt legitimt og en vigtig del af den danske model. Men det hører også til den danske model, at man tager ansvar,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne, der er landets største faglige organisation for ledere, som reaktion på forslaget om en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag.

”At kræve en folkeafstemning er udtryk for det modsatte. Det er langt fra rollen som ansvarlig samarbejdspartner, og det kan vi på ingen måde bakke op om i Lederne. Det er at gamble med det repræsentative demokrati og udtryk for populisme,” uddyber hun.

Savner ansvarlighed

Bodil Nordestgaard Ismiris anerkender, at forslaget om afskaffelsen af store bededag gør ondt hos mange. Men i stedet for den til tider meget hårde og sort/hvide retorik, som har præget de senere ugers debat, efterlyser hun konstruktiv dialog.

”Det ansvarlige i denne sammenhæng er i stedet at anvise, hvor vi ellers kan skære ned for at bevare store bededag. For uden reformer, der øger arbejdsudbuddet, så kommer det til at koste andre steder. Det kan ingen serøst afvise, hvis vi skal finansiere fremskridt og reformer ansvarligt og ikke bare efterlade regningen til kommende generationer ved at henvise til det økonomiske råderum.”

”Er det de psykisk syge, som alligevel ikke skal have en ekstra hjælpende hånd, er det sundhedsvæsenet eller de ca. 43.000 unge mennesker uden job eller uddannelse, vi skal lade i stikken? Er det vores forsvarsforlig, der alligevel er blevet for ambitiøst – for vil vi i virkeligheden hellere have en fridag end bekymre os om krig i Europa? Det savner jeg et reelt bud på,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

For meget silotænkning

Hun mener at kravet om en folkeafstemning er det samme som at tage én ting ud af en større sammenhæng.

”Det er et eksempel på silotænkning, for man kan ikke isoleret set meningsfyldt tage stilling til, om man er for eller imod: Begge dele kommer med en pris. Hvis vi bevarer store bededag, skal andre betale for, at vi fortsat kan holde fri.”

”Vi ser ind i en fremtid, hvor alle kommer til at bidrage, uanset hvor, vi befinder os i samfundet. De rigeste mærker konsekvensen af en ny skat, de studerende kan forvente mindre SU og nu rammer den nye virkelighed altså alle os, der er så heldige at være i beskæftigelse. Det kan mærkes, når man tager et medansvar. Men det skylder vi dem, der kommer efter os – vores børn og børnebørn,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Yderligere oplysninger

Jesper Melgaard

Jesper Melgaard

Pressechef hos Lederne

2769 4569 / jem@lho.dk