Lederne ærgrer sig over fald i antal af STEM-studerende

Trods et øget fokus på at få flere unge til at vælge en STEM-uddannelse, er der i år færre end sidste år, som er blevet optaget på et STEM-studie. Det er et stort problem, mener Ledernes uddannelsespolitiske chef.

27. juli 2021

I år bliver 16.040 unge i løbet af natten og i morgen tilbudt en plads på én af de af 322 uddannelser, der ligger inden for STEM-området (Science, Technology, Engineering og Mathematics).

Sidste år blev 16.828 unge tilbudt en plads på en STEM-uddannelse, hvilket betyder, at der er sket et fald på 788 personer – eller fem procent. Samtidig er andelen af studerende, som i år bliver optaget på en STEM-uddannelse, faldet med 0,4 procentpoint – fra 24,2 procent i 2020 til 23,8 procent i 2021.

Selvom Lederne glæder sig over det næsthøjeste optag nogensinde og at mange unge vælger at påbegynde en videregående uddannelse, så ærgrer det Ledernes uddannelsespolitiske chef, at sidste års stigning inden for STEM-området ikke fortsætter:

- Det er en ærgerlig udvikling, vi ser i år. Vi har brug for de skarpeste hoveder til at skabe morgendagens teknologiske og digitale løsninger og hjælpe med den bæredygtige omstilling – og her er det i høj grad STEM-kompetencer, der bliver efterspurgt ude i virksomhederne og i samfundet, siger hun.

De seneste fem år har andelen har unge, som er blevet optaget på en STEM-uddannelse, kun rykket sig ganske lidt fra 23,1 procent i 2017 til 23,8 procent i 2021.

  2017 2018 2019 2020 2021 
STEM-uddannelser 15.040 15.251 15.448 16.828 16.040
Ikke-STEM-uddannelser 50.130 49.692 50.226 52.698 51.385
Andel optagne på STEM-uddannelser 23,1% 23,5% 23,5% 24,2% 23,8%
Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT). 

Og når andelen af unge, som bliver optaget inden for STEM, nu lider et knæk fra 2020 til 2021, så er det et kraftigt signal om, at der er brug for handling, da vi allerede nu – og i fremtiden – kommer til at mangle arbejdskraft med tekniske, digitale og ingeniørmæssige kompetencer, forklarer Christina Laugesen.

- Det går alt for langsomt med at få flere unge til at vælge en STEM-uddannelse. Vi bliver nødt til at gøre noget mere for at vække de unges interesse for IT-, de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Det gælder i særlig høj grad blandt kvinderne, som er underrepræsenteret på flere STEM-uddannelser, siger Christina Laugesen.

Hun mener blandt andet, at der skal tænkes i at brande og markedsføre STEM-uddannelserne på nye måder, så flere unge finder det attraktivt at gå den vej.

- Det handler fx om at vise, at studiemiljøerne og karrierevejene er mangfoldige. Samtidig skal vi bryde stereotypen om, at STEM-uddannelser er rent nørderi og i stedet udbrede en langt bredere forståelse af STEM-kompetencer med mere vægt på de humanistiske aspekter som design, etik og bæredygtighed, siger hun.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk