Corona-krisen har lagt en dæmper på ledernes lønstigning

Ny lønstatistik viser, at de privatansatte medlemmer af Lederne har fået en gennemsnitlig lønstigning på 2,4 procent fra tredje kvartal 2019 til 2020. Det er den laveste lønstigning til lederne i fire år, efter al sandsynlighed som følge af corona-krisen. De får dog stadig en fornuftig stigning i reallønnen på grund af de lave prisstigninger.

18. januar 2021

60.439 kroner. Det var den gennemsnitlige bruttoløn for et privatansat medlem af Lederne i 3. kvartal 2020. Det viser den nye lønstatistik fra Lederne, som er baseret på lønoplysninger fra Danmarks Statistik for hele 75.423 privatansatte medlemmer.

Lederne har i gennemsnit fået en lønstigning på 2,4 procent i forhold til året før. Det er lidt lavere end året før, hvor den var på 2,6 procent, og den laveste stigning for lederne i de seneste fire år.

Det skyldes ifølge Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris, efter al sandsynlighed corona-krisen, som ramte Danmark og dansk erhvervsliv for fuld kraft i marts 2020 og satte et tungt præg på resten af året. Det har også betydet, at Lederne i 2020 har hjulpet langt flere medlemmer, som mistede deres job.

Ledernes løn i 3. kvartal 2020
Gennemsnit Stigning 2019-2020   Nedre kvartil  Median  Øvre kvartil 90% fraktil 
 60.439  2,4%  42.721  54.042  70.568  92.121

Note: Der er tale om bruttoløn inkl. bonus, tillæg, arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdi af fri bil og andre skattepligtige goder. 
Kilde: Lønoplysninger fra Danmarks Statistik for 75.423 privatansatte medlemmer af Lederne.

- Det er en helt forventelig følge af den dybe corona-krise, at ledernes lønstigninger har været på et lidt lavere niveau end de senere år. Nogle virksomheder har helt aflyst lønstigninger eller decideret sat både ledere og medarbejdere ned i løn. Og vi kan nok desværre frygte, at krisen med de nye nedlukninger også vil påvirke lederlønningerne negativt i 2021, siger Ledernes administrerende direktør, Bodil Nordestgaard Ismiris.

Lønstigningen til lederne er en anelse højere end for alle lønmodtagere i den private sektor. Her var lønstigningen 2,3 procent, hvilket også er lidt lavere end i de senere år. Og både ledere og menige medarbejdere kan i øvrigt glæde sig over, at de til trods for de lavere lønstigninger får en fornuftig reallønsstigning, da priserne kun steg med gennemsnitligt 0,5 procent i samme periode.

Når man kigger nærmere på de enkelte brancher, tyder det også på, at corona-krisen spiller meget ind i lønudviklingen. Lederne har fået de højeste lønstigninger inden for bygge og anlæg og ejendomshandel, som er brancher, der generelt har klaret sig fint under krisen.

Udvikling i gennemsnitlig løn for medlemmer af lederne og lønmodtagere i den private sektor samt forbrugerpriser 2015-2020.

                          Medlemmer af Lederne  Alle lønmodtagere i den private sektor   Forbrugspriser
2015-2016  2,3%  1,7%  0,0%
2016-2017  2,5%  1,9%  1,6%
2017-2018  2,9%  2,5%  0,6%
2018-2019  2,6%  2,5%  0,5%
2019-2020  2,4%  2,3%  0,5%

Kilde: Lederløn 2016-2020, Danmarks Statistik samt egne beregninger. Lønstigning ”Alle lønmodtagere i den private sektor” er baseret på Danmarks Statistiks tal for 3. kvartal 2020. Forbrugerpriser er tallet for september i årene 2015-2019. I 2020 er det tallet for 3. kvartal.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk