Mit Lederne

Pressemeddelelse

Vi er nødt til at nytænke frafaldsindsatserne på universiteterne

Frafaldet på de videregående uddannelser koster årligt samfundet op imod 1 mia. kroner, og samtidig kan det have store personlige omkostninger for den enkelte studerende, der falder fra.

21. januar 2020

Hver gang ti unge starter på en videregående uddannelse, er der tre, som falder fra. Det er et bekymrende højt tal og trods flere års forsøg på at løse udfordringen, er udviklingen fortsat i den forkerte retning.

Ser man alene på universiteterne, var der 29 procent af de unge i 2013, som faldt fra deres studie. I 2018 var tallet steget til 36 procent, ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og her er endda tale om et gennemsnitligt frafald – for på enkelte uddannelser er det mere end halvdelen af de studerende, som falder fra.

- Frafald har mange årsager og skyldes ofte et komplekst samspil mellem flere faktorer. Det kan både handle om manglende trivsel, undervisningens kvalitet eller om, at de studerende simpelthen bliver klogere undervejs. Derfor er der al mulig grund til at hjælpe de unge med at træffe et kvalificeret valg og igangsætte frafaldsindsatser netop der, hvor skoene trykker, siger Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne.

Selvom universiteterne allerede i dag tager problemstillingen meget alvorligt, er det tydeligt, at de endnu ikke er lykkes med at knække frafaldskurven.

- Derfor mener vi hos Lederne, at det må være på tide at gå nye veje. Vi mener, at der er behov for en bred vifte af indsatser både før studiestart, i begyndelsen af studiet og undervejs i studiet, siger Christina Laugesen.

Manglende indblik i jobmarkedet giver stort frafald

Først og fremmest mener Lederne, at der er behov for at styrke de studerendes indblik i, hvilke jobmuligheder og karriereveje de forskellige uddannelser tilbyder. I den seneste kortlægning af frafaldet på universiteterne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet angiver 43 procent af de studerende, der er faldet fra deres bacheloruddannelse allerede det første år, at de alligevel ikke kan se sig selv i de potentielle jobs, der venter efter uddannelsen. Det kalder på et større indblik i karriereveje og jobmuligheder i forlængelse af uddannelsen.

- Derfor foreslår vi, at man øger vejledningsindsatsen på de gymnasiale uddannelser og hos Studievalg Danmark med et større fokus på individuel karrierevejledning og en særlig opmærksomhed på jobprofiler og jobrettede kompetencer tilknyttet de videregående uddannelser, siger Christina Laugesen.

Det vil sikre, at flere unge er godt klædt på og har tilstrækkelig viden om uddannelserne og studieindholdet, inden de søger – og dermed være med til at mindske frafaldet særligt i begyndelsen af uddannelserne.

Brobygning til arbejdsmarkedet skal styrke uddannelsernes praktiske dimension

Dernæst er der behov for, at der kommer mere fokus på de praktiske dimensioner i de akademiske uddannelser, da 42 procent af de frafaldne studerende angiver, at for meget teori og manglende fokus på det praktiske er blandt de væsentligste årsager til deres frafald.

- Hos Lederne mener vi, at det praktiske skal styrkes ved at bygge bro til arbejdsmarkedet tidligt i uddannelsesforløbet. Helt konkret foreslår vi, at man indfører krav om, at mindst fem ECTS på bacheloruddannelsen gennemføres som et praktik- eller samarbejdsforløb med virksomheder, der er relevante i forhold til det pågældende studie, siger Ledernes uddannelsespolitiske chefkonsulent Christina Laugesen.

Det vil styrke den praktiske dimension på uddannelserne samt skærpe de jobrettede kompetencer og gøre det mere klart for de studerende hvilke typer af jobs, de kvalificerer sig til.

Frafaldsindsatser skal forankres i tal og fakta

Et tredje og vigtigt tiltag er, at uddannelsesinstitutionerne i højere grad målretter frafaldsindsatserne mod de studerende med den største frafaldsrisiko, da de nuværende frafaldsindsatser ikke nødvendigvis når de studerende, der har det største behov.

- Vi mener derfor, at uddannelsesinstitutionerne bør gøre brug af den teknologiske og digitale udvikling, som i dag giver mulighed for ved hjælp af data at forudsige, hvilke studerende der er i risiko for at falde fra. Sådanne datadrevne analyser vil sikre, at frafaldsindsatserne kan målrettes de studerende med den største frafaldsrisiko og til de uddannelser med det højeste frafald, siger Christina Laugesen.

Endeligt mener Lederne, at man bør overveje at indføre samtaler og test i forbindelse med optag gennem kvote 2 på de bacheloruddannelser med det højeste frafald samt afsætte midler til at forske i effekten af forskellige frafaldsindsatser på de videregående uddannelser og indhente relevante internationale erfaringer.

Kontaktoplysninger

dib
Diana Bengtsen
Pressekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chefkonsulent
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk