Mit Lederne

Pressemeddelelser

Ledernes Hovedorganisation med i regeringens taskforce om arbejdsmiljø og corona

På initiativ af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er Ledernes Hovedorganisation trådt ind i en hurtigtarbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Taskforcen har fokus på at undgå corona-smitte på arbejdspladserne med særligt fokus på brancher med arbejdskraft, der bor i udlandet.

29. april 2020

Arbejdsmiljøchef Lars Andersen er Ledernes Hovedorganisationens repræsentant i regeringens taskforce om arbejdsmiljø og corona. Taskforcen skal sikre, at der løbende kommer anbefalinger til, hvordan arbejdspladserne bedst sikrer tryghed og hindring af corona-smitte. Derudover skal der være særligt fokus på, hvordan man undgår smitte i brancher med arbejdskraft, der bor i udlandet, men arbejder i Danmark. Taskforcen mødes ugentligt og havde første møde i går, tirsdag.

lars_taskforce

- Ledernes Hovedorganisation vil i taskforcen arbejde for, at myndighedernes anbefalinger bliver let forståelige og mulige at efterleve på arbejdspladserne. Vi vil også have fokus på, at lederne får rum til at implementere anbefalingerne på en måde, hvor de kan tilpasses til de konkrete forhold på de enkelte arbejdspladser, siger Lars Andersen.

De øvrige deltagere i taskforcen er Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, DA, FH, AC og KL. Herudover inddrages formandskaberne for de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø i anbefalingerne til de enkelte brancher.

Anbefalinger skal bygge på sundhedsfaglig vurdering
Både Arbejdstilsynet, Ledernes Hovedorganisation og de øvrige organisationer for arbejdsgivere og lønmodtagere modtager mange arbejdsmiljørelaterede spørgsmål i forhold til corona. Og der vil efter al sandsynlighed komme stadig flere spørgsmål i takt med, at stadig flere brancher får lov at genåbne.

Vi vil fra Ledernes Hovedorganisations side samarbejde meget positivt om initiativerne i taskforcen og sikre videreformidling af anbefalinger og retningslinjer til vores medlemmer.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne

Arbejdsmiljøchef Lars Andersen glæder sig over, at regeringen med taskforcen og andre initiativer sikrer, at udenlandske ansatte fortsat kan arbejde. Det generelle billede er heldigvis, at alle parter på arbejdsmarkedet viser stor vilje og evne til at leve op til myndighedernes corona-anbefalinger og har styr på arbejdsmiljø og smittefare.

- Den danske model på arbejdsmarkedet viser også sin værdi i disse svære corona-tider, hvor ledelse og medarbejdere arbejder tæt sammen for at holde både private og offentlige arbejdspladser kørende på en sikker og tryg måde. Det er helt afgørende ikke mindst i den kommende tid, hvor flere og flere arbejdspladser forhåbentlig kan åbne eller skrue mere op for produktionen, siger Lars Andersen.

Han slår fast, at Ledernes Hovedorganisation bakker fuldt og helt op om initiativet og ser frem til at bidrage til arbejdet i taskforcen:

- Taskforcens anbefalinger skal naturligvis tage udgangspunkt i en solid sundhedsfaglig vurdering, og derudover er det vigtigt, at initiativerne er afstemt med faserne i genåbningen i forhold til de enkelte brancher. Vi vil fra Ledernes Hovedorganisations side samarbejde meget positivt om initiativerne i taskforcen og sikre videreformidling af anbefalinger og retningslinjer til vores medlemmer.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars_Andersen_mini_portræt
Lars Andersen
Arbejdsmiljøchef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk