Mit Lederne

Pressemeddelelser

Godt med højere lønkompensation men den bør matche arbejdsmarkedet bedre

Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation, anerkender, at regeringen, DA og FH har aftalt at hæve beløbsgrænsen for den lønkompensation, som virksomheder kan få, hvis de undlader at fyre medarbejdere. Men han ærgrer sig over, at kompensationsgraden stadig er højere for timelønnede end andre medarbejdere.

30. marts 2020

- I denne alvorlige krise er det helt afgørende, at staten gør alt, hvad der er muligt for at holde hånden under dansk erhvervsliv og beskæftigelse. Og derfor er det meget fornuftigt, at regeringen nu vil hæve beløbsgrænsen for lønkompensation til virksomheder, som ikke fyrer deres medarbejdere, siger Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation som reaktion på den justering af trepartsaftalen, som regeringen, DA og FH netop har præsenteret.

Jeg vil faktisk sige det sådan, at Folketinget simpelthen ikke kan gøre for meget for at understøtte erhvervslivet under denne voldsomme krise.

Svend Askær, formand for Lederne

Beløbsgrænsen hæves nu til maksimalt 30.000 kroner om måneden for alle medarbejdere, men procentsatsen for lønkompensationen er stadig betydeligt højere for timelønnede (90 procent af lønnen) end for andre medarbejdere, hvor den kun er 75 procent. Og det ærgrer i den grad Svend Askær.

-Det er meget uheldigt, at man stadig opererer med to forskellige satser. Det moderne arbejdsmarked er meget mere end de timelønnede ansatte. Og det er helt afgørende, at virksomhederne under krisen også kan holde fast i de højtuddannede og lederne, som de har allermest brug for til at levere fra første fløjt, når samfundet bliver genåbnet, siger Svend Askær.

Brug for endnu flere tiltag
Han havde også håbet, at dagens aftale havde betydet en endnu højere grænse for kompensationen, og Ledernes Hovedorganisation foreslog i går, at den blev på mindst 40.000 kroner om måneden. Svend Askær opfordrer i det hele taget regeringen og Folketinget til at gøre endnu mere i den kommende tid.

LÆS OGSÅ: Ledernes Hovedorganisation foreslår fire konkrete forbedringer af hjælpepakken

- Jeg vil faktisk sige det sådan, at Folketinget simpelthen ikke kan gøre for meget for at understøtte erhvervslivet under denne voldsomme krise. Og jeg vil opfordre partierne til at lade sig inspirere af forslagene fra Ledernes Hovedorganisation, siger Svend Askær.

Ledernes Hovedorganisation foreslår blandt andet en supplerende model for delvis refusion af lønudgifter. Det indebærer, at statens dækning af faste omkostninger for virksomheder, som er ekstraordinært hårdt ramt af corona-krisen (fald i omsætningen på mere end 40 procent) udvides, så dækningen af de faste omkostninger også kan gælde aflønning af ansatte for de virksomheder, som ikke benytter sig af lønkompensationsmodellen. Det betyder, at disse virksomheder kan få dækket en del af lønudgiften uden at sende medarbejderne hjem.

Ledernes Hovedorganisation foreslår også at udstrække hjælpen til de selvstændige, så også helt nystartede selvstændige, som ikke nåede at få omsætning inden krisen, kan få dækket op til 75 procent – dog maksimalt 60.000 kroner – af deres dokumenterede tab ved aflyste ordrer, arrangementer og lignende frem til 9. juni.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Søren Kudahl

sku
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk