Mit Lederne

2020

Fast og enkel beskatning kan gøre feriepenge attraktive for alle

Lederne foreslår, at de indefrosne feriepenge ved udbetaling fast beskattes med 40 procent, uanset hvad de enkelte lønmodtagere normalt har i skatteprocent. Det vil gøre det attraktivt for alle at få pengene, vi vil få den maksimale ”kickstart” ud af pengene, og samtidig vil det være enkelt at administrere.

22. juni 2020

Siden et bredt flertal i Folketinget for en uge siden indgik aftale om, at tre af de fem ugers indefrosne feriepenge skulle udbetales til lønmodtagerne for at stimulere privatforbruget og dansk økonomi, har der været en del debat om udmøntningen af udbetalingen. Ikke mindst hvordan man sikrer, at det kan betale sig for lønmodtagere, der allerede betaler topskat eller ville nå over topskattegrænsen med udbetalingen af feriepengene, at få udbetalt pengene. Derfor foreslår Lederne nu en enkel løsning, som én gang for alle sikrer, at det vil være attraktivt for alle at få udbetalt feriepengene. Det kan gøres ved, at alle de udbetalte feriepenge – uanset de enkelte lønmodtageres øvrige indkomst – beskattes med en fast sats på 40 procent.

Ved at indføre en fast skattesats på 40 procent for de udbetalte feriepenge, vil det kunne betale sig for både den ufaglærte, bankmanden og kontorchefen at tage imod pengene.

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne

- Hvis man indfører en fast skattesats på 40 procent for de udbetalte feriepenge, vil det kunne betale sig for både den ufaglærte, bankmanden og kontorchefen at tage imod pengene. Dermed får vi den fulde effekt af politikernes tanke med aftalen – nemlig at pengene kommer ud til borgerne for at sætte fut i dansk økonomi. Og samtidig vil det være enkelt at administrere, siger Henrik Bach Mortensen.

Han peger på, at den faste skattesats på 40 procent næppe vil være dyrere for statskassen. Isoleret set vil en sats på 40 procent betyde et tab af skatteindtægter på tre milliarder kroner i forhold til beskatning med topskattesats ved udbetaling her og nu. Men sagen er, at alle topskatteydere sikkert ville udskyde udbetalingen til pensionsalderen, så de slipper for skattesmækket, og det vil også føre til tre milliarder færre skattekroner.

- Med den faste sats på 40 procent vil alle sikkert hæve feriepengene og dermed sikre den størst mulige effekt på samfundsøkonomi og beskæftigelse. Derudover vil statskassen opnå en betydelig milliardforbedring med det samme, fordi skatterne vil komme i statskassen med det samme, ligesom skatteindtægterne vil stige i takt med stigningen i den økonomiske aktivitet, siger Henrik Bach Mortensen.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk