Mit Lederne

2019

Vigtigt med fortsættelse af IGU

25. februar 2019

Ledernes Hovedorganisation er en del af trepartsaftalen om fortsættelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU) og glæder sig over, at IGU er blevet et nyttigt redskab i indsatsen for at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked. Vigtigt, at aftalen betyder mere fokus på at få flygtningekvinder ud på arbejdsmarkedet.

Berit Toft Fihl, sekretariatschef i Ledernes Hovedorganisation, er meget tilfreds med den trepartsaftale om fortsættelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU), som regeringen og arbejdsmarkedets parter netop har indgået.

- IGU har vist sit værd som et meget nyttigt redskab til at få flygtninge ud på det danske arbejdsmarked, og derfor er det helt rigtigt, at ordningen nu forlænges med yderligere tre år. Det er også positivt, at kommunerne får et større ansvar for at få flygtninge ind i IGU, og at der kommer mere fokus på at få flygtningekvinder ind i ordningen. De foreløbige resultater viser desværre, at langt færre kvinder end mænd kommer ind i IGU-ordningen. Det skal vi rette op på, siger Berit Toft Fihl.

Ledernes Hovedorganisation er en af parterne bag aftalen og havde netop sat fokus på, at der fremover skal mere fokus på flygtningekvinderne. Vi havde også gerne set, at IGU-ordningen var blevet gjort permanent og udvidet til en større målgruppe, men det var der ikke enighed om i denne omgang.

- Men nu ser vi frem til, at IGU får tre år mere som en katalysator for integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked. Det er helt afgørende for både de enkelte flygtninge og for en vellykket integration, at flygtninge kommer i job og dermed kan forsørge sig selv og blive en del af det danske samfund. Samtidig kan det bidrage til at mindske arbejdskraftmanglen i dansk erhvervsliv, siger Berit Toft Fihl.

Hun håber nu, at et flertal i Folketinget vil bakke op om trepartsaftalen og vedtage fortsættelsen af IGU’en. 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Berit Toft Fihl
Politisk Sekretariatschef
Direkte: 3283 3461
E-mail: btf@lederne.dk