Mit Lederne

2019

Vigtigt med fokus på at nedbringe sygefravær

Lederne bakker op om regeringens initiativer til at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor, som i dag er alt for højt. Klare mål er et vigtigt element i indsatsen.

02. januar 2019

- Det er meget positivt, at regeringen sætter fokus på sygefraværet i den offentlige sektor. Det er alt for højt, og derfor er det vigtigt, at regeringen nu afsætter penge og kommer med konkrete initiativer til at nedbringe sygefraværet. Et højt sygefravær betyder jo, at vi har færre hænder på arbejdsmarkedet, og det har vi slet ikke råd til i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft på en lang række områder – også i den offentlige sektor.

Sådan siger Henrik Casper, chefkonsulent i Lederne, om den sygefraværs-pakke, som regeringen har fremlagt i dag. Her vil den afsætte 100 millioner kroner til indsatser på de arbejdspladser, som har et særligt belastet arbejdsmiljø eller udfordringer med højt sygefravær. Derudover afsættes der penge til et rejsehold, der kan rådgive arbejdspladser med konkrete udfordringer. Og regeringen vil også få udarbejdet videnspakker til arbejdspladserne med guides til, hvordan man forebygger sygedage, og hvordan man fastholder medarbejdere under en sygemelding.

- Det er rigtig fornuftige initiativer, som Lederne bakker fuldt op om. Og vi glæder os også over, at regeringen vil sikre bedre og hyppigere information til de lokale ledere med overblik over sygefraværet på de enkelte arbejdspladser. Lederne spiller en vigtig rolle i at nedbringe sygefraværet, men den nærmeste leder kan ikke klare det alene. Der skal være fokus på sygefraværet i hele organisationen, og kommunalbestyrelser, regionsråd og ministre skal sætte retningen, siger Henrik Casper.

Vigtigt med konkrete mål
Derfor fremhæver Henrik Casper også, at regeringen vil lave fælles mål med KL og Danske Regioner om, at sygefraværet i det offentlige skal falde år for år frem mod 2022.

- Det er helt afgørende, at politikerne sætter konkrete mål for at nedbringe sygefraværet. Vi kan se, at de kommuner, som har haft mest succes med at nedbringe sygefraværet, næsten alle arbejder med konkrete måltal. Og den vej bør alle kommuner, regioner og ministerier gå, siger Henrik Casper.

Han peger også på, at hovedforklaringen på det højere sygefravær i det offentlige ifølge en ny rapport fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet – som er udgangspunktet for sygefraværs-pakken – skyldes et højere langtidssygefravær end i den private sektor.

- Der ligger en selvstændig indsats i at tage hånd om dem, som har været sygemeldte længe. Men det allermest afgørende er, at alle fra dag ét i en sygemelding arbejder på, at vedkommende skal hurtigt tilbage på arbejde. Kommunerne kunne passende bruge de ressourcer, som jobcentrene allerede har med fastholdelsesteams og lignende, til også at styrke kommunens egen indsats som arbejdsgiver, siger Henrik Casper, som også opfordrer til, at de praktiserende læger bliver bedre til at samarbejde med den sygemeldte og vedkommendes leder om fastholdelse i jobbet.

Kontaktoplysninger

Henrik Casper
Chefkonsulent, Lederne
Tlf.: 3283 3691
E-mail: hca@lho.dk

 

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk