Mit Lederne

2019

Teknologi-løft kræver ledere med digital forståelse

07. februar 2019

Lederne er tilfredse med, at Disruptionrådet skal fortsætte sit arbejde og ser gerne mere fokus på ledelse, når rådets tanker og ideer fremover skal konkretiseres

Lederne på danske virksomheder og offentlige institutioner spiller en central rolle i den digitale omstilling. Derfor er Lederne parat til at bidrage til det teknologiske løft af både arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren, som Disruptionrådet anbefaler.

Lederne ser med tilfredshed på, at regeringen har besluttet, at Disruptionrådet skal fortsætte sit arbejde og ser gerne, at rådet i sit fremtidige virke også fokuserer på lederne rolle i den digitale omstilling. Lederne arbejder gerne med, når rådets tanker og idéer skal konkretiseres de kommende år.

”Det er helt nødvendigt, at vi i Danmark arbejder målrettet for at skabe grundlaget for, at virksomheder kan udnytte nye teknologier til at skabe vækst og til at øge velstanden for alle danskere. Hvis det skal lykkes, er det helt afgørende, at danske ledere får udviklet deres digitale kompetencer, og at flere danskere uddanner sig inden for de teknologiske, digitale og naturfaglige fag,” siger cheføkonom hos Lederne, Andreas Enghoff.

Der er brug for at udvikle ledernes forståelse for digitalisering og for lederrollen i tid med hastig teknologisk udvikling. ”Det er helt nødvendigt at have fokus på ledernes kompetencer, fordi det er lederne, der skal sikre, at virksomhederne vælger digitale løsninger, der er forretningsmæssigt, menneskeligt og samfundsmæssigt holdbare,” siger Andreas Enghoff.

Det er helt nødvendigt at have fokus på ledernes kompetencer, fordi det er lederne, der skal sikre, at virksomhederne vælger digitale løsninger, der er forretningsmæssigt, menneskeligt og samfundsmæssigt holdbare.

Andreas Enghoff, cheføkonom, Lederne

Sideløbende med, at lederne får et digitalt kompetenceløft, skal der også satses på at få flere unge til at vælge uddannelser med STEM-indhold. (STEM: Science, Technology Engineering, Mathematics).

”I dag er det vanskeligt for mange virksomheder at finde medarbejdere med de rette teknologiske og digitale kompetencer.  Derfor deltager Lederne blandt andet i Teknologipagten,” forklarer Andreas Enghoff. Teknologipagten er en langsigtet indsats, som regeringen har sat i værk i samarbejde med erhvervslivet og uddannelsessektoren. Samtidig med, at flere unge skal anspores til at vælge uddannelser med STEM-indhold, skal det også være lettere at rekruttere medarbejdere fra udlandet, mener Ledernes cheføkonom.

”Selv hvis det lykkes at få flere danskere ind på uddannelser med STEM-indhold, så løser det ikke de aktuelle problemer med mangel på medarbejdere med digitale kompetencer. Derfor er det helt nødvendigt for virksomheder let og smidigt at kunne hente udenlandske medarbejdere til landet,” siger han.

Kontaktoplysninger

Andreas Enghoff
Cheføkonom, Lederne
E-mail: aen@lederne.dk
Mobil: 22 67 11 15