Fortsæt ad reformsporet

Opsvinget i dansk økonomi er skabt af reformer på arbejdsmarkedet. Derfor er det bekymrende, at vismændene i dagens rapport ikke præsenterer ét eneste forslag, der kan øge arbejdsudbuddet

Af Niklas Praefke, cheføkonom, Lederne

Beskæftigelsen er rekordhøj i Danmark, og den står til at vokse yderligere de kommende år. Men det sker kun, hvis vi står vagt om de reformer, der er blevet vedtaget de seneste 15 år.

- Opsvinget er i høj grad skabt af reformer, der har hjulpet flere danskere til at blive på arbejdsmarkedet. Derfor er det bekymrende, at vismændene ikke præsenterer ét eneste forslag, der øger arbejdsudbuddet. Der bliver i den grad brug for flere hænder, også selvom vismændene forudser et fald i væksten fra 2,0 procent i år til 1,3 procent næste år, siger cheføkonom hos Lederne, Niklas Praefke.

Han tilføjer, at der ellers er gode muligheder for både at få flere nyuddannede hurtigere i arbejde og øge ikke-vestlige indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ifølge vismændene kan vi langt hen ad vejen takke politikerne bag de seneste årtiers reformer for, at dansk økonomi i dag er så god, at vismændene betegner den som overholdbar. Overholdbarheden betyder ifølge vismændene, at det er muligt permanent at sænke skatterne med godt 40 mia. kr. eller hæve de offentlige udgifter tilsvarende.

- Hvis vi skal bevare sunde offentlige finanser, bør vi ikke afvige fra reformsporet men holde fast i den vedtagne plan om gradvist at hæve pensionsalderen de kommende år. Det skal ske i takt med, at danskerne bliver ældre og holder sig friske længere. Selvom den politiske debat lige nu handler om tidligere pension, skal vi være meget varsomme med at gå ned ad den vej. For lige så snart man sænker tilbagetrækningsalderen, piller man også ved holdbarheden i dansk økonomi, siger Niklas Praefke.

Hvis vi i stedet holder fast i den gradvise forhøjelse af pensionsalderen, bør vi samtidig lave en plan for, hvordan vi bruger det forventede overskud på de offentlige finanser bedst muligt, mener Lederne.

- Vi bør investere mere i uddannelse, bæredygtig udvikling og ny teknologi til at løse klimaudfordringerne. Og så bør vi øge gevinsten for de, der yder en indsats på arbejdsmarkedet, og hjælpe folk, der har brug for at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Det vil komme os alle til gavn. Hvis vi som samfund investerer mere i uddannelse, vil det ruste danske virksomheder til den tiltagende globale konkurrence, siger cheføkonomen.

Han henviser til, at produktiviteten ikke er øget væsentligt de senere år.

- En bedre uddannet arbejdsstyrke vil kunne sparke gang i produktiviteten, så dansk vækst ikke kun drives af flere hænder, men også smartere hoveder. En anden fordel er, at risikoen for nedslidning er mindre for mennesker med længere uddannelser, lyder det fra Niklas Praefke.