Mit Lederne

2019

Aftale om ledelse og kompetencer skal give reelle forbedringer i den offentlige sektor

01. februar 2019

Ledernes formand ser mange gode elementer i den nye aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Men det er helt afgørende, at den også reelt fører til bedre rammer for lederne og forbedringer for borgerne.

Svend Askær, formand for Lederne, tager positivt imod den nye aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, som regeringen i dag har indgået med KL og Danske Regioner.

- Der er en række gode elementer i aftalen, som absolut har potentiale til at styrke både ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Det vil Lederne gerne kvittere for. Men når det er sagt, er det helt afgørende, at initiativerne i aftalen også kommer helt ud at leve i virkeligheden på arbejdspladserne. Det vil sige, at de offentlige ledere reelt skal have bedre rammer for at lede, og at borgerne skal kunne mærke reelle forbedringer i den offentlige service, siger Svend Askær.

Aftalen indebærer blandt andet, at der skal gennemføres et eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Der nedsættes også en taskforce, som skal komme med anbefalinger til, hvordan det sikres, at flere ledere skifter mellem den private og den offentlige sektor og mellem de forskellige sektor i det offentlige. Regeringen, KL og Danske Regioner er også enige om at etablere et rådgivende, tværoffentligt kompetenceråd, der løbende skal analysere og vurdere, hvilke kompetencer der er behov for i den offentlige sektor. Målet er, at midlerne til kompetenceudvikling skal bruges, så de skaber mest mulig værdi for borgerne.

LÆS OGSÅ: Lederne skal have klare mål og rammer i ny sundhedsstruktur

Afgørende med mål for sygefravær

Svend Askær ser fornuftige perspektiver i både eftersynet af lederuddannelserne, taskforcen om større mobilitet og det nye kompetenceråd. Han er også tilfreds med, at regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at sygefraværet i både stat, regioner og kommuner skal falde år for år frem mod 2022.

- Det er vigtigt at sætte ind mod sygefraværet i den offentlige sektor, som desværre stadig er højere end i sammenlignelige jobfunktioner i den private sektor. Og der er også alt for store uforklarlige forskelle i sygefraværet fra kommune til kommune. Derfor er det et afgørende element i aftalen, at der lokalt skal arbejdes med mål for reduktion af sygefraværet alle steder, siger Svend Askær.

Som opfølgning på aftalen har de tre parter besluttet at forme et partnerskab, som løbende skal følge op på aftalen, og der knyttes også en følgegruppe med faglige organisationer til partnerskabet. Og Svend Askær slår fast, at Lederne meget gerne bidrager med vores viden og kompetencer for at sikre, at de enkelte elementer giver bedre rammer for ledelse og i sidste ende bedre service for borgerne.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk