Mit Lederne

2018

Regeringen rammer rigtigt med forslag om udenlandsk arbejdskraft

03. oktober 2018

Regeringens nye udspil til at fastholde og tiltrække flere udenlandske talenter til det danske arbejdsmarked går i den helt rigtige retning. Lederne håber, at de øvrige partier vil bakke op om forslagene.

 

Henrik Bach Mortensen

Lederne har længe efterspurgt bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til de dele af det danske arbejdsmarked, hvor der er mangel på kvalificerede hoveder og hænder. Derfor tager vi meget positivt imod regeringens nye udspil til at lette adgangen for udenlandske talenter.

- Dansk økonomi kører i højt gear netop nu. Men det kan blive en alvorlig bremseklods for den økonomiske vækst, at erhvervslivet efterhånden på flere og flere områder har svært ved at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det helt rigtigt af regeringen at lempe på reglerne for, hvornår og hvordan man kan ansætte udlændinge, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne.

Han glæder sig blandt andet over regeringens forslag om at gøre det muligt at udbetale løn til en udenlandsk bankkonto, så udlændinge fremover ikke tvinges til at skulle oprette en konto i en dansk bank. Det er også positivt, at de regionale arbejdsmarkedsråd med regeringens forslag får mulighed for at vurdere, hvilke faggrupper der skal på den såkaldte positivliste. Det betyder, at det inden for de faggrupper vil være muligt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, hvis virksomhederne i regionen ikke kan skaffe dansk arbejdskraft på det felt.

Andre partier bør bakke op
Lederne ser også meget positivt på, at regeringen vil sænke beløbsgrænsen for, hvor meget udlændinge fra bestemte lande skal tjene for at kunne arbejde i Danmark. Det allerbedste ville være, at beløbsgrænsen blev sænket for alle udlændinge, som regeringen tidligere har foreslået. Men vi må jo desværre konstatere, at der ikke kan skabes politisk flertal for den ændring.

- Nu håber vi meget, at dette udspil kan finde vej gennem Folketinget. Det rummer en række gode forslag, som vil være en stor hjælp for danske erhvervsledere og dansk økonomi. Det er helt nødvendigt, at politikerne tager hånd om udfordringen med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal fastholde den positive udvikling i den danske økonomi. Og her er mere udenlandsk arbejdskraft en vigtig del af løsningen, siger Henrik Bach Mortensen.

Kontaktoplysninger

Henrik Bach Mortensen
Direktør for Politik og Presse, Lederne
Tlf.: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

 

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk