Mit Lederne

2018

Fokus skal rettes mod at få unge i job

22. januar 2018

Det er glædeligt, at beskæftigelsen fortsat stiger, men samtidig vokser manglen på arbejdskraft. Vi mangler både faglærte og højtuddannede med en teknologisk uddannelse. Vi er derfor nødt til at gøre noget nu, siger direktør hos Lederne, Henrik Bach Mortensen som en kommentar til de nyeste beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik.

Tallene blev sendt ud mandag morgen og viser, at beskæftigelsen steg med 6.100 personer i november 2017.  Vi er dermed kun knap 3300 fra beskæftigelsesrekorden.

- Skal vi holde væksten i gang, er vi nødt til at få flere ledige ind på arbejdsmarkedet. Vi bør især have fokus på ledige i alderen 25-29 år, som ifølge de seneste ledighedstal har en dobbelt så høj ledighed som gennemsnittet for alle aldersklasser. Samtidig skal vi blive bedre til at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, siger Henrik Bach Mortensen.

Han peger på, at arbejdskraften er skævt fordelt i landet i forhold til, hvor jobmulighederne er.

- Nogle steder kan man ikke få tilstrækkeligt med højtuddannet arbejdskraft, mens man i universitetsbyerne har mange ledige højtuddannede unge. Flere unge skal derfor søge derhen, hvor de ledige job er, siger han.

Henrik Bach Mortensen tilføjer, at vi samtidig skal ændre reglerne, så det bliver mere attraktivt for studerende fra lande uden for EU at blive i Danmark, når de er færdiguddannede.

- Generelt er vi nødt til a indrette reglerne, så flere udenlandske medarbejdere med de efterspurgte kvalifikationer får mulighed for at arbejde her, siger Henrik Bach Mortensen.

Den seneste rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der i efteråret 2017 var 20.000 forgæves rekrutteringer.

I dag er der blandt andet mangel på nærmest alle typer af ingeniører, ligesom programmører og systemudviklere er en mangelvare i hele landet.

I år 2025 kommer der til at mangle 10.000 STEM-kandidater (STEM: Science, Tech, Engineering, Math). Heraf vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører og 3.500 naturvidenskabelige kandidater. Det viser beregninger foretaget af Ingeniørforeningen, IDA for Danmarks teknologiske Alliance, Engineer the future.

Samtidig risikerer Danmark at mangle op til 85.000 faglærte i 2025. Det viser tal fra Danmarks Vækstråd/DREAM.

Kontaktoplysninger

Henrik Bach Mortensen
Direktør, Lederne
Telefon: 2491 9957
E-mail: hmo@lederne.dk

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent, Lederne
Telefon: 3283 3456
E-mail: mpe@lederne.dk