Mit Lederne

2018

Ændret opholdskrav er gode nyheder

13. december 2018

Det er gode nyheder, hvis lovforslaget om opholdskravet bliver ændret, så man kun skal have været i Danmark i 7 af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge. 

Det ændrede forslag vil betyde, at danskere, der arbejder uden for EU/EØS-området en kortere årrække, ikke vil miste retten til dagpenge, når de vender hjem igen. Med det oprindelige forslag ville danskere have mistet retten til dagpenge efter blot et år, hvis de arbejder for et ikke-dansk firma uden for EU/EØS-området.

- Hvis det oprindelige opholdskrav allerede havde været gældende lov, ville Lederne have støttet en lempelse af reglerne. Men der findes ikke noget opholdskrav i dag, og vi mener slet ikke, det bør indføres, siger direktør hos Lederne, Henrik Bach Mortensen.

Henrik Bach Mortensen mener, at Danmark har brug for både ledere og andre dygtige medarbejdere, der rejser ud og får erfaring ude i verden.

- Derfor er det klogt af regeringen at ændre forslaget. Men vi skal ikke glemme, at der stadig er en gruppe af danskere, som risikerer at blive ramt af opholdskravet, også selv om reglerne ændres. Det gælder blandt andet danske ledere, som har boet og arbejdet i Sydøstasien en længere årrække og gennem alle årene betalt akasse-bidrag, siger Henrik Bach Mortensen.

Han tilføjer, at han er enig med beskæftigelsesministeren i, at man som udgangspunkt skal have bidraget til det danske samfund, før man kan modtage dagpenge.  

- Men omvendt er det ikke rimeligt, at danskere, der har optjent dagpenge, risikerer at miste dagpengeretten fra den ene dag til den anden, siger Henrik Bach Mortensen

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent, Lederne
Telefon: 3283 3456
E-mail: mpe@lederne.dk