Uforståelig stor kommunal forskel på andel af flygtninge i job

I Guldborgsund Kommune er kun 14 pct. af flygtninge i alderen 16-64 år i arbejde, mens det gælder hver anden flygtning i Bornholms Kommune. Der er således markant forskel på, hvor mange flygtninge der er kommet i arbejde i kommunerne siden 2012. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag.

03. december 2017

Opgørelsen viser lønmodtagerbeskæftigelsen i 3. kvartal 2017 og omfatter flygtninge, der er indvandret til Danmark inden for de seneste fem år i alderen 16-64 år. Den højeste andel af beskæftigede flygtninge findes på Bornholm og blandt kommunerne i Hovedstaden. Her er næsten hver anden flygtning i beskæftigelse i flere kommuner, mens det kun gælder hver femte flygtning i kommuner som Holbæk og Haderslev.

- Det er glædeligt, at det går fremad med beskæftigelsen for flygtningegruppen. Det understreger, at de mange politiske initiativer, der er gennemført de senere år, virker. Men det er samtidig uforståeligt, at der skal være så stor forskel kommunerne imellem. Kommunerne sidder med nøglen til at løse integrationsudfordringen, men i virkeligheden også til at få flere i job til gavn for den enkelte og til gavn for virksomheder. Derfor er der brug for, at mange flere kommuner får løftet deres indsats, siger sekretariatschef i Ledernes afdeling for Politik & Presse Berit Toft Fihl.

Forskellen kommunerne imellem kan ikke alene forklares ved forskellige rammevilkår. Den store forskel findes således også blandt sammenlignelige kommuner. Inden for samme klynge ses blandt andet Guldborgsund og Svendborg med andele på henholdsvis 14 og 15 pct., mens 34 pct. af flygtninge i Gladsaxe Kommune er i job.

Kontaktoplysninger

Michael Monty
Pressechef hos Lederne
Telefon 2428 2470
E-mail mmo@lederne.dk

Berit Toft Fihl
Sekretariatschef hos Lederne
Telefon 2428 2453
E-mail btf@lederne.dk