Trepartsaftale giver et "klogere arbejdsmarked"

Regeringen har sammen med Lederne og de øvrige parter på arbejdsmarkedet indgået en aftale om mere og bedre efteruddannelse. Aftalen indebærer en videreførelse og styrkelse af den traditionelle satsning på udvikling og videreuddannelse på det danske arbejdsmarked.

28. oktober 2017

Lederne byder aftalen velkommen, fordi den kan understøtte et tiltrængt skift i den politiske tænkning, når det handler om fremtidig vækst i dansk økonomi og sikring af velfærdssamfundet, siger direktør Henrik Bach Mortensen, Lederne.

 

- Udfordringerne for virksomhederne og medarbejderne handler nemlig først og fremmest om at tilpasse sig de nye og skærpede krav, som globalisering og digitalisering rejser. Det stiller krav om stærkere kvalifikationer for alle – både ved indgangen til arbejdsmarkedet og gennem arbejdslivet. Derfor er det positivt, at aftalen vil styrke VEU-indsatsen for de kort uddannede, men mindst lige så vigtigt er det, at de højere uddannede får bedre muligheder for at styrke deres kompetencer. Lederne er særligt tilfreds med, at aftalen erkender, at der er behov for at satse stærkere på de mere specialiserede og højere uddannede på arbejdsmarkedet, som jo typisk besidder ledelses- og udviklingsansvar i virksomhederne, siger Henrik Bach Mortensen.

 

Lederne vil derfor lægge op til, at der kan komme slagkraftige initiativer ud af det udvalgsarbejde for videregående efteruddannelse, som er en del af aftalen, pointerer Henrik Bach Mortensen.

Kontaktoplysninger

Michael Monty
Pressechef
Telefon 2428 2470
E-mail mmo@lederne.dk

Henrik Bach Mortensen
Direktør hos Lederne
Telefon 3283 3346
E-mail hmo@lho.dk